Harmonik Nedir?

Burak Cebel (Yazar) 01 Nisan 2024

Harmonik bozulmaya neden olan kaynaklar neler ?

İç harmonikler ve dış harmonikler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Dış Harmonikler : Kullanmış olduğumuz elektrik şebekesi üzerinden bizim sistemimize etki eden harmonikler.
Örnek : Diğer fabrikalarda oluşan harmoniklerin hat üzerinden yayılması
İç harmonikler : Fabrika içerisinden kullanmış olduğumuz cihazlardan kaynaklı harmonikler.
Faz kontrollü doğrultucular ve evirici devreler.
Motorlar
Güç kontrol elemanları (Tristör ve Triak).
Akü şarj sistemleri.
Fluoresan lamba ve balastlar.
Bilgisayarlar.
Sürücüler
Fırınlar vb. sistemler

Harmonik Ölçülebilir mi ?
Harmonik bozulmaları ölçmek amacı ile harmonik analizör (Enerji analizörü, şebeke kalitesi analizörü gibi ürünler) aracılığı ile izlemem mümkün olmakta ve kayıt altına alınıp bilgisayar üzerinden inceleme yapma imkanı’ da sunmaktadır.
Örnek cihaz yukarda gibidir.