SMED Nedir? Nasıl Analiz Yapılır

Sena Düzgün (Yazar) 25 Nisan 2024

SMED'e Başlamadan Önce 

1- Mevcut Durum Analizi Yap 
Sistemin genel ve makine bazında zaman etütleri ile OEE değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. 

2- Pareto Analizi Yap
Makinelerde gerçekleşen kayıpların pareto dağılımı çıkarılarak ilk iyileştirilecek makine grubu belirlenmelidir. 

3- Hedef Belirle 
Tüm zamanı bir makinenin iyileştirmesine kullanmak yerine her bir makine için performans hedefleri belirlenip öncelikle bu hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

4- Ön Çalışma Grubu Oluşturur
Sistemdeki kayıpların nedenleri gözlemlenerek kayıpların engellenebilmesi için anlık kaizen uygulamalı ve daha geniş kapsamlı iyileştirmeler için faaliyet planı oluşturulmalıdır. 

5- Çalışma Ekibi Kur 
Çalışma ekibi çeşitliliğin sağlanması önemli olduğu için tüm birimlerinden ilgili kişiler seçilerek oluşturulmalıdır. 

ADIM ADIM SMED 
1- İç ve Dış setupların birbirinden ayrılması 
Bu aşamada inceleme ekibinin elinde mutlaka kalıp değiştirme sürecinin talimatı ( iş akış diyagramı) bulunmalı ve kurulum süresi boyunca ihtiyaç duyulabilecek her türlü araç gerecin listesi (kontrol kartları) çıkarılmalıdır. 

Setupların birbirinden ayrılabilmesi için :
 • Birebir gözlem (Spagetti Diyagramı) yapılabilir. 
 • Makineden anlık veriler toplayan (MES vb.) bütünleşik programlar incelenebilir. 
 • Elde edilen veriler üzerinde detaylıca çalışılmalı ( beyin fırtınası, balık kılçığı metodu) iç ve dış kurulumlar belirlenmelidir.  
2- İç setupların dış setupa dönüştürülmesi 
 • İç kurumlarının dış kurulum haline dönüştürebilmesi için kalıp değişim prosedürünün her bir adımına odaklanıp en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerekmektedir.
 • Hazırlık aşamasında yapılan işlemler tekrar incelenerek iyileştirilmelidir. 
 • Süreç sadece ilgili makine değil kendinden önceki ve sonraki sistemleri kapsamalıdır.
 • Farklı makine kalıpları birbirine benzetilerek standartlaştırılmalıdır.
3- İç ve dış setupların incelenerek azaltılması
 • Bağlanacak olan kalıplar ve bu iş için gerekli olan donanım daha önceden makineye yakın olan bir stok bölgesine getirilip, hazır halde bekletilmelidir. 
 • kalıplar ve yan donanımların aranmaması için renk etiketlerinin kullanılması kurulum sürecinde operatörlere kolaylık sağlayacaktır. 

Uygulanabilecek iyileştirmeler; 
 • Bir işi bir kişi yerine iki kişi daha az sürede yapabiliyorsa o iş paralel hale getirilmelidir. kalıpların bağlanması için kullanılan zor takılıp çıkartılan vida, cıvata gibi elemanlar yerine geçmeli bağlantı elemanları kullanılmalıdır. makine üzerine eklenecek ölçekler ile kalıbın yerleştirilirken sabitlenebileceği konum işaretlenmelidir. 
 • kullanılan mekanik aksan üzerine yapılan fiziksel değişiklikler hem kurulum hem de ayar sürelerini kısaltmaktadır