Serpilme Diyagramı Nedir?

Sena Düzgün (Yazar) 26 Nisan 2024

Serpilme Diyagramı Nedir?

Bir problemi çözerken veya bir durumu analiz ederken, iki değişen arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekmektedir. Serpilme diyagramı iki değişen arasındaki ilişkiyi araştırmak için kullanılan kaliteci aracıdır. Serpilme Diyagramlarının Kullanım Alanları

 • İki değişen arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılabilir. 
 • Her değişkenin değeri için diğer değişkenin karşılık gelen değerinin bulunduğu durumlarda kullanılabilir. 
 • Problemlerin temel sebeplerini araştırmak için kullanılabilir. 
 • Balık kılçığı diyagramını kullanırken bulunan sebeple sonucun gerçekten ilgili olup olmadığı, bu bilginin ne yönde ve ne derecede etkili olduğunun öğrenilmesinde kullanılabilir.
 • İki farklı sonucun aynı sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığının görülmesinde kullanılabilir. 

Serpilme Diyagramının İşletmelere Faydaları Nelerdir?

 • Verilerin ilişkilerini ve dağılımlarını görselleştirerek karmaşık veri setlerini anlaşılır kılmaktadır. Bu sayede işletmelerin veri analizi süreçlerini daha etkin hale getirmektedir.
 • İşletmelerin değerlendireceği analizlerde değişkenler arasındaki ilişkiyi görsel olarak gösterilebilmektedir.  Bunun sonucunda farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi anlayıp korelasyon analizi gerçekleştirebilmektedir. 
 • Veri setindeki anormal veya beklenmeyen değerleri tanımlamak için kullanılan yöntemler, işletmelerin  veri setlerindeki sorunları hızlı bir şekilde tespit etmelerine ve çözmelerine katkı sağlamaktadır. 
 • Zaman içindeki değişimleri göstererek trendleri analiz etmek, işletmelerin gelecekteki eğilimleri tahmin etmelerine ve stratejik kararlar almalarına katkıda bulunmaktadır.
 • İşletmelerin karar verme sürecinde veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmaktadır. 

7 Analiz Aracı 

 • Balık Kılçığı Diyagramı 
 • Kontrol Çizelgesi 
 • Kontrol Diyagramı 
 • Histogram 
 • Pareto Diyagramı 
 • Serpilme Diyagramı 
 • Akış Diyagramı 

Veri, bilgiye dönüştüğünde, gerçeklerin dili olan grafikler, analiz edilip anlaşılması için en güçlü araçlardan biridir. 

John Tukey