Otonom Bakım Nedir? Ne işe Yarar?

Sena Düzgün (Yazar) 25 Nisan 2024

Otonom Bakım Nedir? 

 • Otonom kelime anlamıyla kendi kendine yeterli, başkasına bağımlı olmadan yapılabilen eylemlerinin tümüdür. 
 • Otonom bakım, problemi görme (görebilmeyi öğrenmek) ile başlayıp sorunların kalıcı olarak çözümlenmesi (standardize edilmesi) için iyileştirilmeleri hedefler. 

Otonom Bakım Adımları 
1. Adım: Temizlik Kontrolü Yap 
 • İş yükü dengesini sağlama
 • Sıfır kaza , sıfır arıza, sıfır hata, sıfır duruş bakış açılarıyla değerlendirme 
 • Görsel kontrol kullanım verimi inceleme 
2. Adım : Karşı Tedbirler Geliştirir 
 • İş yükü dengesini sağlama
 • Sıfır kaza , sıfır arıza, sıfır hata, sıfır duruş bakış açılarıyla değerlendirme
 • Görsel kontrol kullanım verimi inceleme 
3. Adım : Geçici standartları Oluşturur 
 • İş yükü dengesini sağlama
 • Sıfır kaza , sıfır arıza, sıfır hata, sıfır duruş bakış açılarıyla değerlendirme
 • Görsel kontrol kullanım verimi inceleme 
4. Adım: Genel Kontrolü Gerçekleştir 
 • PUKÖ döngüsü uygulama
 • Günlük kontrolleri gerçekleştirme 
 • Makine- ekipman eğitimlerini verme 
5. Adım : Otonom Bakım
 • İş yükü dengesini sağlama
 • Sıfır kaza , sıfır arıza, sıfır hata, sıfır duruş bakış açılarıyla değerlendirme
 • Görsel kontrol kullanım verimi inceleme
6. Adım: Standartlaştır
 • Standart iş kriteri 
 • Kalıp, jig ve ölçüm aletleri kullanımları 
 • Veri kayıt standartları 
7. Adım: Toplam Otonom Yönetim
 • Standart iş kriteri
 • Kalıp, jig ve ölçüm aletleri kullanımları
 • Veri kayıt standartları 

Arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, otonom bakımın bir bileşeni olan TPM ( Total Productivity Maintanence) üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkaracak bir şirket kültürü oluşturmaya amaçlamaktadır. 
İnsana saygı odaklı bu sistem ile operatörler üretim faaliyetlerinde ve ekip çalışmalarında büyük öneme sahiptir. 
Yapılacak bakım çalışmalarının verimli ve efektif olabilmesi için TPM Ekibi çalışanlarının belirli rollere sahip olmaları gerekmektedir. 

Üretim hatlarının kesintisiz ve minimum kayıp ile üretim yapması amacıyla yapılacak bakım çalışmalarının verimli ve efektif olabilmesi için TPM Ekibi çalışanlarının belirli rollere sahip olmaları gerekmektedir.
 •  Temiz ve düzenli çalışan 
 • Kullandığı ekipmanı ve ürettiği ürünü iyi tanıyan 
 • Ekipmanı ve ürettiği ürünü iyi tanıyan 
 • Ekipmanını temiz kullanan 
 • Temizlik, yağlama ve periyodik kontrollerini yapan
 • Ürün veya ekipmanındaki problemleri fark eden 
 • Yetkisi dahilinde onarımları ve değişimleri yapabilen 
 • Beceri ve bilgi düzeyi yüksek & gelişime açık
 • öneri sunan ve iyileştirme faaliyetlerinde aktif rol alan
 • Olası iş kazalarından korunabilen ve riskleri raporlayan 
 • gibi iş kazalarından korunabilen ve riskleri raporlayan 
gibi özelliklerin büyük çoğunluğuna sahip olmaları iyileştirme faaliyetleri için pozitif etki yaratacaktır. 

Operatörler ekipman kaybını önlemek için, ekipman bakımından sorumludur. 

Jıshu Hozen