Kanban Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sena Düzgün (Yazar) 26 Nisan 2024

Kanban Nedir?

Kanban, görsel bir panoda iş öğelerini ve durumlarını izleyerek iş akışını optimize etmeyi sağlayan bir iş yönetim sistemidir.

Kanban Sistemi Uygulama Adımları 

  • Analiz ve süreçlerin seçilmesi 
  • Kanban kurallarının tanımlanması 
  • Kanban tipinin seçilmesi 
  • Planlama  ve boyutlandırma 
  • Organizasyon araçlarının ve kartların oluşturması 
 

Kanban Sisteminin Faydaları 

  • Dolaşımdaki  envanter ve mamul azaltılmaktadır. Bu sayede sermaye kaybı ve stoklarla ilgili israf faaliyetleri de minimize edilmektedir.
  • Değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentileri açısından esneklik artmaktadır. 
  • Üretim yönetimini kolaylaştırırken, kanban sistemi bilgisayar eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tek gereklilik , kartlar, etkin bir zaman planlanması ve disiplindir. 
  • Farklı akış hızlarına sahip proseslerin birbirleri ile eşgüdümünü (senkranizasyonunu) sağlayan bir araçtır. 
  • Her prosesin bir öncesi prosesinden ihtiyacı olanı çekmesini sağlamaktadır. Bu sayede malzeme akışı düzenlenmektedir. 

Kanban, işletmelerin sürekli iyileştirmeyi teşvik etmesine ve daha esnek bir iş akışı sağlamasına yardımcı olur. 
Karl Scotland