Kaizen Nedir Nasıl Uygulanır?

Sena Düzgün (Yazar) 25 Nisan 2024

Kazien Uygulama Adımları 

1 --> Proje Seçimi
Swot Analizi, FMA, Pareto, Değer Akış Haritalama, Neden Neden Analizi, Kayıp Maliyet Matrisi 

2 --> Proje Ekibinin Belirlenmesi 
Beceri Matrisi, İletişim Planı, RACI Tablosu 

3 --> Hedefin  Belirlenmesi 
SMART-C Benchmarking 

4 --> Mevcut Durum Tespiti 
Histogram, Veri Toplama , SIPOC Tablosu, Spagetti Diyagramı 

5 --> Proje Planı Oluşturulması
GANTT Şeması 

6 --> Problem Analizi 
İlişki Diyagramları, Deney Tasarımı, Kontrol Çizelgeleri 

7 --> Karşı Önlem  Belirleme ve Seçimi 
TRIZ, Önceliklendirme Tablosu 

8--> Aksiyonların Uygulanması 
Kontrol Diyagramları, Deney Tasarımı 

9 --> Sonuçların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Katma Değer Analizi, Pareto,Histogrom 

10 --> Standartlaştırma 
Standart İş Formaları, İş Talimatları, Görsel Yönetim Teknikleri 

 
Hiçbir durum iyileştirilmeyecek kadar mükemmel değildir.