Balık Kılçığı Nedir? Ne zaman ve Nasıl Uygulanır?

Sena Düzgün (Yazar) 25 Nisan 2024

Balık Kılçığı Nedir?

  • 1943 'te Koru Iskikawa tarafından geliştirilen Balık Kılçığı Diyagramı Ishıkawa diyagramı olarak da da bilinmektedir.
  • Teknik, bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya yardım eder.

Ne Zaman Balık Kılçığı Diyagramı Kullanılır?

Bir problemin olası nedenlerini belirlerken, Özellikle bir takımda düşünceler monotonlaştığı zaman. 

Balık Kılçığı Diyagramı Nasıl Uygulanır ? 

  1. Problemin ne olduğu üzerinde anlaşmak 
  2. Problemin ana nedenleri hakkında beyin fırtınası yapılır. 
  3. Sebep kategorileri ana ok çerçevesinde alt dallara ayılarak yazılır. 
  4. Sorunun tüm olası nedenleri için beyin fırtınası yapılır. " Neden böyle bir durum ortaya çıktı?" diye sorulur. Her fikir - düşünce ortaya çıktığında cevap verildiğinde, yöneten bu fikri uygun kategoriye yazar. Bazı sebepler eğer birden fazla kategori ile ilişkiyse tekrar yazılabilir.
  5. Daha sonra " Neden bu durum oluştu?" diye her sebep için tekrar ayrı sorulur. 
  6. Nedeni dallara ayırmak için ise alt nedenler yazılır. "Neden?" diye sorulmaya devam edilir ve daha derin seviyelerde sebepler üretilir. Dalların katmanları ise nedensel ilişkileri işaret etmektedir. 
  7. Grup fikirleri sona erdirdiği zaman, fikirlerin az olduğu yerlere konsantre olunur. Yeni fikir üretilmeye çalışır. 


Fikirler, elektrik akımları gibi birbirlerini tutuştururlar. 
J. EUGEL