5W1H Analizi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sena Düzgün (Yazar) 26 Nisan 2024

5W1H Analizi Nedir?

Bir konuyu veya olayı tam olarak anlamak için altı temel soruyu kullanarak bilgi toplama ve organizasyon yöntemidir. 
Bu altı soru : 
  • Kim (WHO)
  • Ne (WHAT) 
  • Nerede (WHERE)
  • Ne zaman (WHEN)
  • Neden (WHY)
  • Nasıl (HOW) sorulardır. 
Bu analiz yöntemi, bir konunun veya olayın tüm yönlerini anlamak, açıklamak veya eleştirmek için detaylı bir inceleme imkanı sağlamaktadır. 

5W1H Analizi

Kim (WHO): Üretim sürecinde kimler yer alıyor? Hangi departmanlar, çalışanlar veya şirketler bu sürecin bir parçası olarak görev yapıyor?

Ne (WHAT) : Üretim süreci neyi içeriyor? Hangi adımlar, işlemler veya faaliyetler bu süreci oluşturuyor? Ürün veya hizmetlerin özellikleri nelerdir?

Nerede (WHERE): Üretim nerede gerçekleşiyor? Hangi tesisler, fabrikalar veya mekanlar bu sürecin merkezi konumunda?
Ne zaman (WHEN): Üretim ne zaman gerçekleşiyor? Hangi zaman aralıklarında üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor? Zamanlama ne kadar kritik?
Neden (WHY): Üretim neden gerçekleşiyor? Hangi ihtiyaçlar veya talepler bu üretimi tetikliyor? Pazar talebi, mevcut ürün stoku veya başka faktörler mi üretimi belirliyor 
Nasıl (HOW): Üretim nasıl gerçekleşiyor? Hangi teknolojiler, süreçler veya yöntemler kullanılıyor? Kalite kontrol süreçleri nelerdir? Maliyetler nasıl yönetiliyor ? 

5W1H Analizinin İşletmelere Sağladığı Faydalar 
  • Bir konuyu veya durumu kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Kimin , neyin , nerede, ne zaman, neden ve nasıl olduğunu anlamak işletmelere geniş bir bakış açısı sunmaktadır. 
  • İşletmelere güçlü bir temel oluşturarak stratejik ve operasyonel kararlarını destekleyerek daha bilinçli kararlar alma yeteneği kazandırmaktadır. 
  • İşletmeler 5W1H analizi ile süreçlerini ve operasyonlarını değerlendirerek verimliliği artırabilmektedir. Her bir "W ve "H" sorusu süreçlerindeki iyileştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır. 
  • İşletmeler, stratejik planlama süreçlerinde 5W1H analizini kullanarak hedeflerini netleştirebilir, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilir ve  başarıya giden yolu belirleyebilmektedir. 

Soru sormak, bilginin yarısıdır. 

ARISTO