5S ile Verimliliğinizi Nasıl Arttırırsınız?

Sena Düzgün (Yazar) 25 Nisan 2024

İyi bir 5S uygulamasının olduğu bir üretim şirketinde eksik sevkiyat, karmaşık, stoklar, stok faydası ürünler olmazken ofiste kullanılmayan malzemeler ayıklanır, belgeleri bulma süreleri kısalır, değerli olanlar korunur.
Sonunda, ilk  S'i korumak gurur meselesi haline gelir ve ne olursa olsun disiplin korunur. 

Koji Suzuki 

0 -->  Hazırlık 

 • İyileştirmenin yapılacağı olanı tespit et
 • Görev alacak ekibi kur ve organize et 
 • Ekibin 5S eğitimini almasını sağla

1 --> Ayıklama 

 • Gerekli olan  ile gereksiz olanı birbirinden ayır 
 • Gereksiz olanları beklet
 • Gereksiz olanları düzenle
2 --> Düzenleme
 • Zaman ve hareket tasarrufu sağlayacak düzenlemeler yap
 • Hata yapmayı önleyici çözümler üret
3 --> Temizleme
 • Başlangıç temizliği yap
 • Kirlilik kaynaklarını tespit et
 • Tekrar eski haline gelmemesi için aksiyon al 

4 --> Standartlaştırma 
 • Gereksiz malzemelerin çalışma alanına girmesini engelle
 • Önleyici düzenleme çalışmaları yap
 • Periyodik olarak kontrol yap
 • Kirliliği engelleyici çözümler getir
5 --> Disiplin 
 • Tüm 5S faaliyetlerini temel iş yapış tarzı haline getir
 • 5S seviyesini takip et ve gelişimini izle
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile daha iyiye taşınan bir 5S kültürü yarat 


5S metodunu yapılan tüm iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini destekleyici unsur olarak görmeli ve 5S metodu ile diğer metodlar arasındaki ilişkiler unutulmamalıdır.