Kablo sektöründe üretim prosesleri ve MES (Manufacturing Execution Systems) sistemleri, üretim süreçlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir. Kablo üretimi, genellikle yüksek hassasiyet ve kalite gerektiren bir dizi karmaşık işlemi içerir. MES sistemleri, bu süreçleri izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için kullanılır.

Kablo Sektöründeki Üretim Prosesleri

Hammadde Hazırlığı: Kablo üretimi, bakır ve alüminyum gibi iletken malzemelerin yanı sıra plastik ve kauçuk gibi yalıtım malzemelerinin temini ile başlar. Bu malzemeler, kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek üretime uygunlukları denetlenir. Yüksek kaliteli hammaddeler, nihai ürünün performansını ve güvenilirliğini doğrudan etkiler.

Tel Çekme: Hammadde hazırlığının ardından, bakır veya alüminyum çubuklar, çeşitli çaplarda ince tellere dönüştürülür. Bu süreçte kullanılan çekme makineleri, metalin ince ve homojen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Tel çekme işlemi tamamlandıktan sonra teller soğutulur ve yüzeylerindeki kir ve oksitler temizlenir.

Tel Bükme: Kablo üretiminde, çok telli yapıların oluşturulması için ince teller belirli düzenlemelerle bir araya getirilir ve bükülerek çok telli kablolar oluşturulur. Bu süreç, kablonun esnekliğini ve dayanıklılığını artırır.

Yalıtım: Tel bükme işleminden sonra, iletken telin çevresine yalıtım malzemesi kaplanır. Bu genellikle ekstrüzyon adı verilen bir yöntemle gerçekleştirilir. Ekstrüzyon sürecinde, tel üzerindeki yalıtım malzemesi homojen bir şekilde dağıtılır ve ardından yalıtılmış kablolar soğutulur ve uygun boyutlarda kesilir.

Bükülmüş Tel Grupları (Kablo Gruplama): Yalıtılmış teller, belirli gruplar halinde düzenlenerek bükülür ve sarılır. Bu işlem, kablonun farklı uygulamalarda kullanılmasını sağlar ve elektriksel özelliklerini iyileştirir.

Dış Kılıf Kaplama: Kablo gruplarının çevresine, koruyucu bir dış kılıf kaplanır. Bu, yine ekstrüzyon yöntemiyle yapılır. Dış kılıf kaplaması, kablonun fiziksel hasarlara ve çevresel faktörlere karşı korunmasını sağlar. Kaplama işleminden sonra, kablolar soğutulur ve kesilir.

Test ve Kalite Kontrol: Üretim sürecinin her aşamasında, kalite kontrol ve testler gerçekleştirilir. Kablolar, iletkenlik ve izolasyon direnci gibi elektriksel testlere tabi tutulur. Ayrıca, çekme mukavemeti ve bükülme dayanımı gibi mekanik testler de yapılır. Bu testler, kablonun uluslararası standartlara uygunluğunu ve yüksek kalitesini garanti eder.

Paketleme ve Depolama: Son olarak, kalite kontrol ve testleri başarıyla geçmiş kablolar, uygun şekilde ambalajlanır ve sevkiyata hazır hale getirilir. Depolama alanlarında, sevkiyat öncesi düzenli olarak kontrol edilirler.

MES Sistemleri ile Takip Edilen Veriler ve Özelleştirmeler

Üretim Planlaması ve Takip: MES sistemleri, üretim emirlerinin detaylarını ve zaman çizelgelerini izler. Her bir üretim partisi için belirlenen iş emirleri, sistem tarafından optimize edilir ve zamanında tamamlanması sağlanır. Bu, üretim hattının verimliliğini artırır ve zaman kaybını önler.

Malzeme ve Stok Yönetimi: Hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürün stoklarının giriş-çıkış hareketlerini takip eder. Malzeme tüketimi ve tedarik zinciri verileri izlenerek, stok seviyeleri düzenli olarak güncellenir. Bu sayede, malzeme akışı düzenli hale getirilir ve stok maliyetleri azaltılır.

Kalite Kontrol ve İzlenebilirlik: Üretim aşamalarında toplanan kalite kontrol verileri ve test sonuçları, MES sistemleri tarafından kaydedilir. Her bir üretim partisinin izlenebilirliği sağlanarak, ürünlerin geriye dönük izlenmesi ve olası geri çağırma süreçlerinde hızlı müdahale yapılması mümkün olur.

Makine ve Ekipman Yönetimi: Üretim makinelerinin durumu, arıza kayıtları ve bakım ihtiyaçları sürekli olarak izlenir. MES sistemleri, ekipman performans verilerini toplayarak, bakım planlamasını iyileştirir ve beklenmedik duruşları azaltır.

Operatör Performansı ve İş Gücü Yönetimi: Operatörlerin performansı, çalışma süreleri ve iş verimlilikleri takip edilir. Bu veriler, operatörlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş gücü dağılımının optimize edilmesi için kullanılır.

Verimlilik ve Üretim Hızı: Üretim hatlarının verimlilik oranları ve üretim hızları düzenli olarak analiz edilir. MES sistemleri, verimlilikle ilgili raporlar ve analizler sunarak, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmasına olanak tanır.

Maliyet Takibi ve Yönetimi: Ham madde maliyetleri, işçilik maliyetleri ve genel üretim giderleri takip edilir. MES sistemleri, ürün bazında maliyet ve kârlılık analizleri yaparak, maliyet kontrolü ve kârlılık yönetimi sağlar.
Kablo Sektörüne Özel MES Sistemlerinde Elde Edilen Kazanımlar 


 • Hatalı yazı gönderimi ile reklamasyon hatalarının önüne geçilerek roi 1 aya düşer.
 • İnkjet yazıcı kontrolü ile her bir ekipmanda 60dk /gün kazanım sağlar.
 • Spark sinyallerinin otomatik toplanması ile spark/hata/metre bilgisi %100 doğrulukla sonraki operasyonlara aktarılması sağlanır.
 • Dozajlama entegrasyonu ile hammadde tüketimini %8 iyileştirir.
 • İş birleştirme operasyonu ile bir proseste günlük ortalama 20 dk kazanç sağlar.
 • Elektronik Terazi Haberleşmesi ile gerçekleşen / planlanan Ürün Takibi yapılarak ideal miktarda değerli metal sevki sağlanır.
 • Personel performans kaynaklı rampa faktörü kayıplarında %30 iyileştirme sağlanır.
 • GANTT ile sıralı iş doğruluğu %100 sağlanır.
 • Planlama ofisinin iş emirleri listesindeki revizyonların sahaya indirilmesi %35 iyileştirme sağlanır.
 • Proses verilerinde anlık uyarılarla ürün hatasızlaştırma sağlanır.
 • Lot takibi ve lotta kalan miktarların anlık görüntülenmesi ile hammadde bulma sürelerinde %45 iyileştirir.
 • Makara ID-LOT eşleştirmesi ile makara sipariş takibi sürelerinde %25 iyileştirme sağlar.