Beyaz Eşya

  • Dijital poka yoke ile ilgili hata miktarı 0 a indirilir
  • Ürün elektrik akım/voltaj değerleri kayıt altına alınarak belirlenen değerler dışına çıkıldığında uyarı verilir.
  • Lot takibi ve lotta kalan miktarların anlık görüntülenmesi ile hammadde hazırlık sürelerini %45 oranında iyileştirir.
  • Ürün/yarımamül eşleştirmesinde %100 doğruluk sağlar.
  • image prosses entegrasyonu ile müşteriye giden hatalı ürün sayısı 0 a düşer.
  • elektrik kaçak kontrol test ünitesi entegrasyonu ile alınan veriler seri no bazlı /milisaniye düzeyinde otomatik olarak kayıt altına alınır.
  • Raporlanmasında günlük 170 dk kazanır.
  • Endeskop entegrasyonu ile ürün içi kalite kontrol süreleri %100 doğrulukla kayıt altına alınır.
  • rework istasyonlarına konumlandırılan paneller sayesinde rework proseslerinde iyileştirme ve müdahale sürelerinde % 65 kazanım sağlanır.
  • Geriye dönük izlenebilirlik sayesinde sonraki ürün üretim proseslerinde hata oranı %75 oranında azalarak geliştirme faaliyetleri yürütülür.