Kalite Politikamız

Mert Yazılım Elektronik A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz Bilişim Teknolojileri alanında, sürekli gelişmeyi hedefleyen, yenilikçi ve güvenilir değerleri ile kaliteli hizmet sunmanın öneminin bilincindeyiz. 

Bu amaçla geliştirerek oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Yasal mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek şeffaf bir kurumsal yönetim anlayışını felsefe edinmek,
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ile ilgilenmek ve onların daha refah bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak,
 • Müşteri odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımı ile ulusal ve uluslararası rekabet gücümüzü arttırmak,
 • ISO 27001 standardı doğrultusunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,
 • Yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünlerde iyileştirme sağlamak ve ulusal katma değerimizi arttırmak,
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında gerekli dokümantasyonu sağlayarak ürün ve hizmetlerimizin izlenebilirliğini sağlamak,
 • trexAcademy kapsamında çalışanlarımızın gelişimini ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla sürekli eğitim ve seminer çalışmaları ile bilgi aktarımı ve paylaşımını sağlamak,
 • ISO 9001 standardının kurum içi sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,
 • ISO 10002 (Müşteri Memnuniyet Sertifikası) standardına uygun olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde hareket ederek güvenilir bir firma olmak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yeni teknolojilerle desteklemek ve geliştirmek,
 • Gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için yenilenebilir enerji ve karbon ayak izi çalışmalarına katkı sağlamak, sahip olduğumuz çevre bilinci ile çalışarak toplumun ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincini artırmayı teşvik etmek,
 • Yazılım projelerimizi TS ISO/IEC 15504(Spice Organizasyonel Olgunluk Belgesi) standardına uygun olarak yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamak,
 • Kalite politikamızı esas alarak takım ruhu bilinci ile hedeflerimize ulaşmak,
 • Çalışanlarımızı, ortaya koymuş olduğumuz Misyon, Vizyon ve Gelecek Hayali bildirgelerimizde belirtilen hedeflerimize götürecek şekilde yönetmek ve motivasyon sağlamak,


Konularını öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve firmamızın sorumluluğu altında olduğunu taahhüt ve beyan ediyoruz.


Yönetim Kurulu Başkanı

    İlhan ÖZDEMİR