Gizlilik Politikamız

MERT YAZILIM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Bilgilerin Kullanımı Aydınlatma Yazısı

  • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6696 sayılı Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle KVKK olarak anılacaktır) uyarınca işlenecektir. Aşağıda ayrıntıları verilen gerekçelerle 6698.
Veri sorumlusu olarak Mert Yazılım'a vereceğiniz kişisel verilerin mevzuata uygun olarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, açıklanabileceğini veya 3. kişilere aktarılabileceğini; Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak sınıflandırılmakta ve işlenmektedir. Bu eylemlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca; Mert Yazılım'ın ve Mert Yazılım'a bağlı kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mert Yazılım'a ait insan kaynakları politikalarının devamının sağlanması ve Mert Yazılım'ın ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

  • İşlenen Verilerin Aktarılmasına İlişkin Taraflar ve Sebepler
KVKK'nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, toplanan kişisel veriler; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, özel kişilere veya kanunen yetkili kamu kurumlarına; Mert Yazılım'ın ve Mert Yazılım'a bağlı kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mert Yazılım'a ait insan kaynakları politikalarının devamının sağlanması ve Mert Yazılım'ın ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

  • Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Mert Yazılım tarafından ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çeşitli hukuki sebeplere dayanılarak ve farklı kanallar kullanılarak toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler bu maddenin (b) ve (c) bentleri ile KVKK'nın 5 ve 6 sayılı maddelerine uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  • Çerezler
İnternet sitemizde ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere dijital platformlarda çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bunlar, oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, yardımcı çerezler, analiz çerezleri, ticari çerezler ve 3. taraf çerezleri gibi tanımlama verilerinden oluşur.
Çerezler, web sitelerinin daha iyi çalışmasına ve geliştirilmesine, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesine ve iyileştirilmesine, giriş yapmaya gerek kalmadan sitelerin ziyaret edilmesine ve ticari veya sosyal bildirimlerin, reklamların veya özel olarak hazırlanmış bilgilerin veya sitelerin yayınlanmasına yardımcı olmak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçalarıdır. sunum yapıldı. Çerezler, yasal olarak zorunlu kılınan süre aşılmadığı sürece bilgisayarlarda/cihazlarda uygun bir süre boyunca saklanır.
Web sitemizin ve mobil muadillerinin (bağlı kuruluşlarımız ve müşterilerimiz de dahil olmak üzere) ziyaretçileri, kişisel veriler mevzuatında ve bu aydınlatma maddesinin diğer bölümlerinde çeşitli sebeplerle ve sebeplerle işlenmesine (aktarılması ve 3. kişilere aktarılması dahil) ilişkin yukarıda belirtilen uygulamayı kabul etmektedir. ).
Ziyaretçiler diledikleri zaman cihaz yazılımı ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri veya söz konusu bildirimleri durdurabilirler. Bu araçların devre dışı bırakılması durumunda web sitemizin ve/veya ilgili cihaz ve/veya yazılımımızın düzgün çalışmayabileceğini veya önemli bildirimlerin kaçırılabileceğini unutmayın.
Web sitemizde kullandığımız çerezler kullanılarak toplanan kişisel veriler, mevzuata uygun olarak Veri Politikamızda yer alan Bildirimler kısmında belirtilen amaç ve yöntemlerle kullanılacaktır.
  • Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11'e İlişkin Hukuki Talepleri
Kişisel veri sahipleri olarak, bu maddede belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda detaylandırılan yöntemlerle Mert Yazılım'a iletmeniz halinde, talebinize en kısa sürede, en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. - ücretsiz. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir fiyatlandırma yapılması halinde, belirtilen fiyatlandırma Mert Yazılım tarafından yansıtılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenen kişisel verileri hakkında bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme sebeplerini ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
• Yurt içi ve yurt dışında verilerinin aktarıldığı 3. kişiler hakkında bilgi edinin.
• Kişisel verilerinin hatalı işlenmiş olması halinde, kişisel verilerinin onarılmasını ve 3. kişilere doğru bilginin iletilmesini talep etmek.
• 6698 Sayılı KVKK'ya uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir ve bu durumun 3. kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.
• Kişisel verilerin otomatik sistemler kullanılarak işlenmesi sonucu kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir.
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde tazminat talep etme haklarına sahipsiniz.
KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen hukuki haklarınız ile ilgili olarak Mert Yazılım'a yönelteceğiniz her türlü talebin yazılı olarak veya yönetmelikte belirtilen diğer şekillerde iletilmesi gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz bir yöntem belirlemediğinden KVKK mevzuatına uyum açısından başvurunuzun yazılı olarak Mert Yazılım'a yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Mert Yazılım'a KVKK 11. madde kapsamında yapacağınız başvurularda kullanılacak kanal ve yöntemler aşağıda tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu, kimlik bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz yasal hakkınızı belirten bilgilerle birlikte, iadeli taahhütlü mektupla; veya onay teslimatı etkin olarak bilgiguvenligi@mertyazilim.com ile iletişime geçebilirsiniz.