Yalın Üretim ve 5S Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kişilere üretim sahalarında her gün karşılaşıp aslında farkında olmadıkları israflar hakkında bilinçlendirmek, yalın üretim teknikleri ile israflarının önüne geçmelerini sağlamak ve değer akışı haritası hazırlamalarını sağlayarak toplam akışı tek bir işlem seviyesinin ötesinde görmelerini sağlamaktadır. 


Eğitimin Katılımcılara Katkısı

Üretimde ürün ailesi belirlenmesi ve üretimin dengelenmesi konuları ile üretim sahalarındaki kayıpların fark edilerek gelecek durum haritası hazırlanarak israflarının önüne geçmeleri sağlanacaktır. Katılımcılar 5S metodolojisini benimseyerek 5. seviye iş yeri planlamayı başarı ile yapabilecek yetkinliğe geleceklerdir. Aynı zamanda yalın üretim teknikleri VSM haritası çıkarılması sağlanacak olan bu eğitimde teknik ve uygulamalı takım çalışmaları ile kişiler kendi çalışma ortamlarında da bu teknikleri uygulayabilir hale geleceklerdir.

Eğitim İçeriği

2 Gün

- Yalın Üretim Teknikleri ve VSM, 7 İsraf,16 Büyük İsraf , Değer Akış Haritası Hazırlanması

- Takt Time Hesaplama , Değer Oluşturan İşler ve Kayıplar , Ürün Ailesi Belirlenmesi

- Üretimin Dengelenmesi, Gelecek Durum Haritası Hazırlanması, 5S Temizlik Düzen Projesi

- 5S Adımlarının Hazırlanması, 5S Alanlarının Belirlenmesi, Mevcut Durum Analizi, 5. Seviye İş Yeri Planlama, 5S Denetimleri

- Lesson Learned (Neler Öğrendik?)

- Her aşamada bireysel ve ekip çalışmaları