Enerjinin verimli kullanılması, üretim ve tüketimde ortaya çıkan sera gazı miktarını azaltarak atmosferdeki sera gazı dengesinin tekrar sağlanmasına yardımcı olur. Aynı miktarda veya daha az sera gazı salınımı ile daha fazla iş yapmak, enerjinin verimli kullanılması ile mümkündür. Verimliliği yüksek ekipmanlarla enerji tüketimini azaltmak, kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine yardımcı olur. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması; maliyetlerin düşürülmesi konusunda fayda sağlar.

Enerji üretimi ve tüketimi sırasında, atmosfere salınan sera gazlarının karbon ayak izinin büyümesinde ve canlı ekosisteminin bozulmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma gibi hedeflerin devamlılığı ile bağlantılı olan enerji verimliliği, sera gazı salınımının azaltılmasında önemli bir faktördür. Dünyada, enerjinin verimli kullanımı; doğal dengelere olan katkıları nedeniyle önemlidir.

Eğitim İçeriği

Enerji verimliliği, yapılan işin kalitesinde ve özelliğinde düşüş yaşamadan, daha az enerji tüketilerek yapılması anlamına gelir. Enerji verimliliği için yapılan iyileştirmeler, daha verimli bir teknoloji veya üretim süreci kullanılarak gerçekleştirilir. Enerji kayıplarını, en aza indirmek için enerji kullanımı planlanabilir ya da ortaya çıkan fazla enerji farklı işler için kullanılabilir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana nedeni olan sera gazlarının, kontrol altında tutulması; tüm ekosistemin devamlılığı ve korunmasına yardımcı olur. Enerji, günümüzde vazgeçilmez bir gereklilik olduğu için enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun önemi de ön plana çıkıyor. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, iki farklı konu olmasına rağmen sıklıkla karıştırılabilir. Enerji tasarrufu, mevcut tüketilen enerjinin azaltılması, enerji verimliliği ise daha az enerji ihtiyacı duyan makine ve süreçlerin kullanılması anlamına gelir.

Düşük enerji tüketimi yapan makinelerin kullanılması yanında; düzenli yapılan bakım, onarım işlemleri de verimlilik açısından önemlidir. Bakım ve onarımların aksatılması, kullanılan cihazın daha fazla enerji tüketimine neden olabilir. Günümüzde uygulanan örnekler, enerji tüketiminde önemli miktarda düşüş sağlıyor. Verimlilik uygulamaları, sanayi ve evsel kullanım için farklı yöntemler olsa da ortak amaç enerjiden en yüksek faydanın sağlanmasıdır. Günlük yaşantı içerisinde; enerjide verimlilik sağlamaya yönelik, büyük bir potansiyel bulunur.