Üretimde Otomasyon Takip Sistemleri Kullanımı

Naz Evirgen (Yazar) 01 Nisan 2024

Üretim tesislerinde her an, her adım, her operasyon kayıt altına alınmaktadır. Otomasyon bulunmayan tesislerde bu kayıtlar kişiler tarafından kâğıtlara dökülmektedir. Günün sonunda yöneticilere kalan sayfalarca kâğıt ve doğruluğundan %100 emin olamadıkları verilerdir. İşte otomasyon sistemleri kullanımı bu noktada devreye girer. Ortaya kaliteli ürünlerin konulması için, doğruluğundan emin olunabilecek veriler alınabilmesi için ve tesiste gerçekten ne olup bittiğinin görülebilmesi için workshop alanlarına üretim otomasyon sistemlerinin kurulması ve üretimin gerçek anlamda takip edilmesi gerekmektedir. Otomasyon sistemleri sayesinde tüm kayıplar ortaya konabilecek ve kayıplara karşı alınan önlemlerle verimlilik, performans ve kalite artacak ve giderlerinde düşüş meydana gelecektir.

Üretim Takip Sistemleri sayesinde tüm duruşlar, tüm ekipmanlar, hatlar anbean izlenebilecektir. Otomasyon sistemleri ile daha kısa sürede daha fazla ürün çıkarmak amaçlanmaktadır. Takip edilen duruşlara ve kayıplara karşı gerekli aksiyonlar alındığında tesisteki kayıplar azalacak bu da üretimde verimliliğin artmasına vesile olacaktır.
Söz konusu üretime geldiğinde koordineli çalışmak ve doğru zamanda doğru sayıda ürünü ortaya koymak fabrikanın faaliyete devam edebilmesi ve rekabet ortamında var olabilmesi açısından oldukça önemlidir. Üretim tesislerinde ve işletmelerde otomasyon sistemlerinin gerekliliğinin en önemli nedenleri arasında bu konu yer almaktadır. Ürünleri istenen miktarda ve istenen zamanda insan kaynağı ile üretmek için üretimde koordine sağlanması bir hayli zordur, ancak otomasyon sistemleri koordineli çalışmayı oldukça kolay bir hale getirmektedir.
Üretim takip araçları ile sahadan toplanan veriler birçok farklı şekilde raporlanabilir. Özellikle vardiya öncesi düzenli olarak yapılan toplantılarda otomatik olarak hazırlanıp ilgililere yine üretim takip sistemleri tarafından bir önceki günün raporu o günün üretim süreçleri hangi ekipmanların ve duruşların üstünde durulması gerektiğine ışık tutar. Böylece bir gün önceki olaylara aksiyon hemen alınmış olur.