Sahadan Veri Toplamanın İyileştirme Faaliyetlerinde Kullanılması

Günümüz piyasa koşullarında rekabetler giderek daha fazla artmakta ve piyasaya yeni aktörler girmektedir. Ayrıca piyasalardaki günlük değişimler belirsizliğin artmasına yol açmaktadır. Dolayısı ile üretim süreçlerinde ve diğer yönetim süreçlerinde hızın önemi, maliyetin azaltılması giderek artmaktadır. Süreçleri hızlandırabilmek ve maliyetleri azaltabilmek için öncelikli gereksinim ise sahadan doğru veriyi hızlı bir şekilde toplamak, analiz etmek, kayıpları bulmak ve iyileştirerek önlemler almaktır. Alınan önlemlerin etkinliğini izleyerek gerekiyor ise yeni önlemler alarak kayıpların maliyetlere etkisini azaltmaktır. Ayrıca bunu bir işletme kültürü haline getirip tüm ekibin günlük bir yaşam biçimi haline getirebilmek en önemli konulardan birisidir.

Burada en önemli adımlardan birisi olan sahadan doğru ve hızlı veriyi alabilmek için çeşitli araçlar kullanılması toplanan verinin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Üretim sahasından veri toplamanın en önemli katkısı kayıpları ortaya koymaktır. Üretimde kayıplar duruş, kalite problemleri, kapasitenin kullanılamaması şeklinde tanımlanabilir.

Üretim makinesinden sinyal veya veri alınmadan normal yöntemlerde genellikle operatörün verdiği bilgiler ışığında kayıplar ortaya konur. Günlük planlanan üretim ve gerçekleşen üretim miktarları manuel olarak kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde bir takip sistemi bir çok yanlışa sebep olmaktadır. Bunun sonucunda stokların tutmaması, duruş ve kalite kayıplarının doğru nedenlerle alınamamasına sebep olmaktadır.

Üretim makinesinden veri toplandığı durumlarda ise her bir duruş kayıt altına alınarak eğer makineden alınan sinyal veya veri ile tanımlı bir duruş haline getirilerek makineden alınmıyor ise operatörden tanımlaması istenerek sağlanabilmektedir. Bu sayede duruşlar pareto diagramları kullanılarak en fazla kaybın yaşandığı İş merkezi, İş İstasyonu veya duruş’dan başlanarak Kaizen çalışmaları ile iyileştirilmeleri sağlanabilir. Aynı durum kalite problemleri içinde geçerlidir. Üretim sonunda üretim teyidi verilirken veya eğer sinyal alınıyorsa kalite problemli ürünlerin sebepleri ile kayıt altına alınması sağlanabilir. Toplanan veriler üzerinden yine pareto diyagramları kullanılarak kalite problemleri iyileştirme çalışmaları ile kayıpların giderilmesi sağlanabilir


Makineden veri toplanılmasının bir diğer faydası da planlanan üretim zamanı ile gerçekleşen üretim zamanlarının kontrol edilmesinin eğer var ise üretim zamanlarındaki farklılıkların ortaya çıkartılmasını sağlayabilmektedir. Bu veriler iyileştirme faaliyetlerinde ve/veya üretim reçetelerinde tanımlı bulunan sürelerin revize edilmesinde kullanılabilmektedir. Örneğin 10 saniyede bir üretim yapması beklenen bir pres makinesin her bir parçanın üretim zamanı üretim sinyalinden kayıt altına alınarak. Histogram diyagramları vasıtası ile gerçekleşen üretim zamanlarının tespitinde kullanılabilir.

Makinelerden sürekli veri toplandığı için kapasite kullanımının tespitide kolayca yapılabilmektedir. Bu sayede ilgili makine için kapasiteyi kullanmak için neler gerektiğinin ortaya çıkartılması kolaylaşmaktadır. İlgili makinede kapasitenin kullanılmamasının sebebi sipariş eksikliği mi yoksa planlama hataları mı olduğu yapılacak çalışmalar ile belirlenebilir. Kapasite kullanımını takip etmenin ve iyileştirmenin en önemli faydası da gereksiz makine yatırımının önüne geçmesidir.


Veri toplama terminallerinin bir diğer faydası üretim teyitlerinin bu terminallerden yapılması sayesinde üretilen ürünün ve kullanılan malzemelerin lotlu bir şekilde takip edilmesini kolaylaştırmasıdır. Bu sayede izlenebilirlik sağlanmakta her hangi bir üründe malzeme kaynaklı bir hata meydana geldiğinde ilgili malzeme kimden alınmış veya eğer bir yarı mamul ise hangi makinede ne zaman ve kim tarafından üretilmiş ve başka hangi ürünlerde kullanılmış bu bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir.