RPA Nedir? Robotic Process Automation (RPA)

Anıl Atalay (Yazar) 25 Nisan 2024

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Yapay zeka ve robotik ile otomasyon çağı Dijitalleşmedeki son ilerlemelerin, çalışanların yürüttüğü işlerin yanı sıra, ürünler ve bunların ilgili teknolojileri üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Yakın gelecekte rutin olarak yapılmakta olan işlerin önemli miktarının otomatik veya robotik olarak yapılacağı öngörülmektedir. RPA, eldeki iş gücünün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi için kesinlikle gereklidir.

RPA halen gelişimini sürdüren bir teknolojidir. Aslında yapay zekâ (AI), iş akışı otomasyonu ve screen scraping olarak tabir edilen yaklaşımları benimseyerek günümüze kadar yol alan bu otomasyon biçiminde robotlar, tekrarlanabilen ve kesinlik bekleyen görevleri makine öğrenmesi yoluyla yapabilme imkânı sunmaktadır. Bu sayede çeşitli ortamlarda önceden tanımlanmış pek çok görevi yapabilen bu robotlar, izin verilen uygulamalar ve API’ler ile bağlantı kurup, Tedarik zinciri yönetimi, Veri transferi, Raporlamalar, Form takibi vb bir çok zaman alan ve harcanan zaman kadar getirisi olmayan işleri sizin yerinize yapabilmektedir.

Dijital dönüşümün bir parçası haline gelen RPA’ nın değerli sonuçlar yaratabilmesi için süreçlerin iyi analiz edilmesi, doğru tasarlanması ve planlanması gerekmektedir.

Kazandırdığı iş gücüne örnek vermek gerekirse; Bir bankanın yasal talep sürecinde detaylı ve titizlikle oluşturulmuş 13 görev için 85 robot bir yılda 1,5 milyon talebi işleyerek 200’den fazla çalışanın kapasitesine eşit bir iş gücü yaratabilmiştir.(*) Bu da banka çalışanlarının farklı konulara odaklanabilmesine ve daha verimli çalışabilmesini sağlamıştır.

Bu yönden baktığımız robotik süreç otomasyonunun avantajları;


 • Hızlı ve tutarlı sonuçlar elde etmenizi sağlar.
 • Hata ve risk payını sıfıra indirir.
 • İnsan kaynağını daha verimli kullanabilme imkânı sunar.
 • 7 gün 24 saat çalışarak rutin işlemleri tamamlayabilir.
 • Operasyonel yükleri azaltır.


Günümüzde daha yoğun kullanılan ve kullanım oranının artması beklenen sektörler;
 • Sanayi ve Üretim
 • Bankacılık ve Finans
 • Sigortacılık
 • E-Ticaret
 • Telekomünikasyon ve Teknoloji
 • Enerji ve Kamu
Bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da IEEE nin RPA içinde belirlediği ve genel kabul gören standartları ve mimarisi gibi teknik bilgileri içeren kaynakları paylaştım. RPA genel diyagramı;


2020 yılında Avrupa merkezli şirketlerin %54’nün (**) yakın gelecekte RPA kullanımını planlamakta olmaları yerli firmalarımız içinde önemlidir. Zira Avrupa bizler için uzunca bir süre daha majör Hedef Pazar ve rekabet merkezi olamaya devam edecektir.
Nihayetinde rekabet gücümüzü geliştirmek ve/veya korumak için işletmelerimizdeki her noktada verimliliğimizi maksimize etmek zorundayız.
Anıl ATALAY
trex Proje Satış Yöneticisi