Rekabet Gücü ve Mes

Tam rekabetçi firmalar, fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu miktarda üreterek kârların maksimize edildiği kuralı takip ettiğinde, bir mal üretmekten elde edilen sosyal faydaların üretimin sosyal maliyetleri ile uyumlu olmasını temin ederler.

Mükemmel rekabetçi pazarlarda uzun vadeli denge, iki önemli koşulu karşılamaktadır tahsis verimliliği ve verimli verimlilik.

Bu iki koşulun önemli etkileri vardır. İlk olarak, kaynaklar en iyi alternatif kullanımlarına tahsis edilir. İkincisi, toplumun ulaşabileceği maksimum memnuniyeti sağlar.

Mes yazılımlar verimlilik ve kalite güvencesi sağlayan platformlardır.

Piyasa talepleri ve bugünün rekabeti ile, yalın üretim ve artan üretkenlik, tüm imalatlarda temel kavramlardır. Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretkenliğinizi artırmanıza ve rekabet gücünüzün kuvvetlenmesine yardımcı olur. Verimliliğin ve izlenebilirliğin takip edilmesi , online olarak müdahale imkanı sunması marjinal maliyet yaklaşımını geliştirmekte. Beraberinde rekabet avantajı ve hedef pazarlardaki hedef realizasyonunu sağlamaktadır. Stratejik konumlanmadan hedef pazarlara kadar Mes bir çok alanda belirleyici faktör olmaktadır.