Pandemi Döneminde Dijital Dönüşüm

Pandemiyle birlikte dijital anlamda hayatımıza uzun yıllar sonrasında adaptasyon sağlayacak olan alışkanlıklar, hayatın zorunlu bir parçası olarak kısa bir sürede dahil olmuştur. Bu da dijitalleşmeyi yeniden sorgulamaya ve artık hayatımızın zorunlu bir parçası olarak konumlandırmaya neden olmuştur.

İş yerlerimizi evimize taşıdığımız, süreçlerimizi uzaktan yönetmek zorunda kaldığımız bu süreçte ister istemez gündem de dijitalleşme üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte herkesin kafasında dijitalleşme için, “Şimdi değilse ne zaman?” sorusunun belirmiş olduğunu öngörebilmek çok da zor olmamaktadır. Pandemi ile birlikte kaçırdığımız dijitalleşme hedeflerine ulaşmada yeni bir aciliyetimiz ortaya çıkmış ve Covid19 birçok kurumu da dijital çalışmalarını hızlandırmaya zorlamıştır.

Kurum olarak kendinizi bu terimlerin arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Dijitalleşme dendiğinde işletmelerin kafasında nereden başlayacakları, sürece nasıl adapte olacakları ve bu konuda ne kadar yetenekli oldukları konularında büyük soru işaretleri oluşmaktadır. Bu ve bunun gibi sebepler kurumların dijitalleşmeyi sürekli ertelemesine ve çağın gerisinde kalarak rekabet hızlarının düşmesine sebep olmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında dijital dönüşüm danışmanlığı yapan her hangi bir kurumdan veya bir dijital dönüşüm uzmanından tavsiyeler almak işletme açısından oldukça faydalı ve yol gösterici olacaktır.

Dijital dönüşüm, işletmenin yapısına ve beklentilerine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterecek olsa da, tüm sektörlerin bu dönüşüme karar verirken göz önünde bulundurması gereken ve onları ortak paydada buluşturan bazı konu başlıkları bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak;

  • Operasyonel Çeviklik
  • İş gücünün etkinliğini artırma
  • Rekabet koşullarını eşitleme
  • İnsan ve finansal kaynağı verimli kullanabilme
  • Sektörel liderlik

olarak sıralayabiliriz.

İlk etapta dijital dönüşümün sizin işletmeniz için ne anlama geldiğini ve hangi noktalarda bunun eksikliğini yaşadığınızı tespit ederek işletmenizin bu dönüşüme neden ihtiyacı olduğunu anlamanız gerekmektedir. Örneğin rekabet koşullarını eşitlemek, maliyeti düşürmek, kayıp zamanlarınızı gerçek verilerle ortaya koymak bu nedenlerden biri ya da bir kaçı olabilir. Pandemi süreciyle ilişkilendirecek olursak fiziki olarak işletmede bulunmuyor bile olsanız MES çözümleri sayesinde üretim planlamanızı bekleyen taleplerinizi karşılayabilecek şekilde yapıyor olabilecek, web ya da mobil servisler kullanarak üretim sahanızı istediğiniz yerden izleyebilecek ve sistemin size sunduğu raporlar sayesinde doğru bilgiye en kısa sürede ulaşabilecek ve hızlı veri akışı sağlayabileceksiniz.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Bir işletme birçok sebeple dijital dönüşüme ihtiyaç duyabilir. Günümüz koşularına baktığımızda açık ara en gerçek ve olası sebep rekabet şartlarını eşitlemek için buna mecbur olmalarıdır. Covid19 sürecinin ardından, bir işletmenin tedarik zinciri kesintilerine uğramaması, değişen müşteri taleplerini karşılayabilmesi, piyasa baskılarına uyum sağlayabilme hızı ve kabiliyeti oldukça önemli hale gelmiştir.


Tüketici davranışlarındaki değişiklerin kalıcı olacağını tahmin etmek için henüz erken olsa da, üreticiler için bakıldığında dijital dönüşümün neredeyse tüm kategorilerde hız kazandığını söyleyebiliriz. Pandemi bir noktada elbette ki son bulacak ancak bu süreçte hayatımıza daha da çok giren online ticaret üreticiler ve tüketiciler arasında geçmişte olduğundan çok daha popüler olmaya devam edecektir. Hatta bu durum hızlı bir şekilde katlanarak artacaktır. Bu da bir kez daha dijital dönüşüm sürecinin firmalar için artık isteğe bağlı bir durum olmaktan çıkıp bir gereklilik haline geldiğini ortaya koymaktadır.
Pandemi dönemini bugüne kadar deneyimlemediğimiz birçok durumu zorunlu olarak denediğimiz, yepyeni bir iş modeline geçiş yapmak durumunda kaldığımız bir süreç olarak nitelendirebiliriz. Bu süreç, dijital girişimler için hesaplaşma süreci oldu ve olmaya da devam edecektir. Dijital dönüşüm basamaklarını çıkmaya başlayan firmalar hem bu süreçte hem de ilerleyen süreç içerisinde sektörlerinde lider ve yol gösterici konumda olacaklardır.