MES ve APS Sistemlerinin Önemi

Ümit Acar (Yazar) 13 Haziran 2024

MES ve APS: Roller ve Fonksiyonlar

Üretim Yürütme Sistemi (MES):
 • Rol: MES, üretim operasyonlarını gerçek zamanlı olarak izleyen ve kontrol eden bir sistemdir. Üretim süreçleri, makine performansı, malzeme kullanımı ve kalite kontrol gibi süreçlerde yer alır.
 • Fonksiyonlar: Üretimdeki ilerlemenin gerçek zamanlı takibi, makine durumu izleme ve kalite güvencesi ERP entegrasyonu ile malzeme tüketimi ve envanter doğruluğunu destekler.
Gelişmiş Planlama ve Çizelgeleme (APS):
 • Rol: APS, makine kapasiteleri, iş gücü mevcudiyeti ve malzeme tedariki gibi kısıtlamaları dikkate alarak üretim çizelgelerini optimize eder. Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve teslimat sürelerinin karşılanmasını hedefler.
 • Fonksiyonlar: Talep tahmini, üretim çizelgeleme, kaynak tahsisi ve kapasite planlama
Neden APS MES Olmadan Tam Anlamıyla Çalışamaz

APS, etkili üretim çizelgeleri oluşturmak için doğru ve güncel bilgilere ihtiyaç duyar. MES olmadan, APS gerekli gerçek zamanlı verilere sahip olamaz ve bu da verimsiz planlama ile sonuçlanır.

APS'in MES olmadan neden optimal çalışamayacağına dair bazı nedenler:

1. Gerçek Zamanlı Veri Eksikliği:
 • Sorun: APS, makine durumu, üretim ilerlemesi ve malzeme mevcudiyeti hakkında gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyar. MES olmadan, APS güncellenmemiş bilgilerle çalışır ve bu da verimsiz planlamaya yol açar.
 • Örnek: APS, bakımda olan bir makineye iş planlayabilir ve bu da üretim gecikmelerine ve teslimat sürelerinin kaçırılmasına neden olur.

2. Hatalı Çizelgeleme:
 • Sorun: MES olmadan, APS makine durma sürelerini, bakım çizelgelerini veya beklenmedik kesintileri doğru şekilde hesaba katamaz. Bu, sık sık yeniden çizelgeleme ve düşük üretim verimliliği ile sonuçlanır.
 • Örnek: Bir otomotiv fabrikası, mevcut makine kapasitelerini dikkate almadan üretim çalışmaları planlayabilir ve bu da darboğazlara ve bekleme sürelerine yol açar.

3. Kötü Kalite Kontrolü:
 • Sorun: APS, kalite sorunlarını tespit etmek ve ele almak için MES tarafından sağlanan kalite verilerine ihtiyaç duyar. Bu veriler olmadan, APS çizelgeleri ayarlayamaz ve bu da yüksek hurda oranları ve düşük ürün kalitesi ile sonuçlanır.
 • Örnek: Bir tampon üretim hattında, bir makinedeki kalite sorunları tespit edilmeden önce büyük miktarlarda hatalı tamponlar üretilir.

4. Etkisiz Envanter Yönetimi:
 • Sorun: APS, malzeme gereksinimlerini planlamak için MES'in ERP'ye sağladığı üretim bildirimi ve tüketimlere göre doğru envanter verilerine ihtiyaç duyar. MES olmadan, APS malzeme tükenmeleri veya aşırı stoklarla karşılaşabilir ve her ikisi de maliyetli ve verimsizdir.
 • Örnek: Bir fabrika, malzeme eksiklikleri nedeniyle üretim duraklamalarıyla karşılaşabilir veya fazla envanter nedeniyle ek depolama maliyetleriyle karşılaşabilir.