MES Sistemlerinde ERP Entegrasyonu

Sena Düzgün (Yazar) 02 Nisan 2024

MES Sistemlerinde ERP Entegrasyonu

ERP, Türkçe anlamıyla Kurumsal Kaynak Planlaması günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğunda vazgeçilmez hale geldi. ERP sayesinde üretim planlama, tedarik zinciri, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, mali yönetim gibi bir çok bölüm birbiriyle entegre sistemler olarak kullanılabiliyor. Bu üst sistemler kurum çalışanlarının artık bilgisayarlarından rahatça kullandığı ve aşina olduğu ERP yazılımları ile yönetiliyor.
Ancak ERP sistemlerinin ulaşamadığı bir bölüm daha mevcut: Üretim Sahası. Üretim planlaması hangi ürünün hangi operasyonlar ile üretileceği yapılabilmekte ancak bu üretimin makinelere bölünmesi verimli bir şekilde yürütülmesi firmanın yetkin mühendisleri ya da üretim sahasındaki tecrübeli ustaları ile yürütülmekte. Bu seviyede üretimin sahasının kontrolü MES, Türkçe anlamıyla Üretim Yürütme Sistemi ile sağlanmakta.
MES, yapılan üretimin anlık olarak takip edilmesine imkân sağlar. MES, bir ürünün hangi makinede ne kadar sürede üretilebildiği, üretim sürecinde ne gibi aksaklıklar, duruşlar ve hataların olduğunun bilinmesini ve kurumun kendi potansiyelini ne kadar verimli kullanabildiğini keşfetmesini sağlar.

ERP yazılımları içerisinde bir çok departmanı bir arada idare etmesi gibi üretim sahasının da bu sisteme entegre edilmesi hem üretim verilerinin insan hatasını en aza indirilerek aktarılmasını hem de işlem yükünün azaltılmasını sağlar. ERP üzerinden açılan iş emrinin direkt olarak makine başındaki operatörün önüne düşmesini ve operatörün bu üretim ile ilgili detaylara ve kılavuzlara ulaşmasını sağlar.
ERP-MES Entegrasyonları en temel ölçekte ERP’den stok bilgisinin ve iş emirlerinin MES’e aktarımıyla MES’ten üretim teyitlerinin ERP’ye aktarılması olarak iki yönlü yapılmaktadır. Bu aktarımlarının yanı sıra Personel, Kalite Kontrol, Bakım, Lot Takibi, Doküman Yönetimi gibi gereksinimlerin karşılanması için de kullanılmakta.

ERP-MES Entegrasyon yazılımlarında iki farklı programın yazılımcıları tarafından ortak bir veri yapısı üzerine anlaşılarak bu veri aktarımı gerçekleştirilir. Bu verilerin aktarımı veritabanında bir havuzda toplanılarak, xml formatındaki dosyalar ile bir ftp sunucusu üzerinden aktarılarak yapılabileceği gibi daha güvenli ve yaygın olarak Web API’ler ile yürütülebilir. API’ler yazılan uygulamanın dilinden, içeriğinden bağımsız olarak kullanıcı (client) tarafına bir arayüz sunarak belirlenen formatlarda gönderilen veriye/isteğe(request) karşılık bilgi/cevap (responce) dönüşünde bulunur. Yaygın olan http metotlarını kullandığı için entegrasyon çalışmasının paydaşlarının bağımsız metotlar kullanarak, geliştirme yapabilmesine de imkan sağlar.

Yapılan veri alış-verişinden sonra bu verinin ne şekilde kullanılacağı ERP ya da MES tarafında nasıl bir veri tabanına aktarılacağı ile diğer yazılımcının bir ilgisi yoktur. Örneğin; iş emri aktarımında MES tarafındaki API’ye iş emrinin bilgilerini içeren bir veri gönderilir ve API’den iş emrinin başarılı alınıp alınmadığı ile ilgili yanıt dönülür. Bu iş emri verisinin yapısı ve gerekli içeriği (İş Emri kodu, Üretilecek Stok, Tüketilecek Stok, Üretim Miktarı, Çevrim süreleri vs. gibi) yazılımcılar tarafından önceden belirlenmiştir. İş emri aktarımı gerçekleştikten sonra bu iş emrine uygun planın açılması operasyonlarına uygun istasyonlara aktarılması gibi işlemler MES yazılımının kendisi içerisinde yapılır. Benzer şekilde ERP tarafındaki API’ye request olarak gönderilen Üretim Teyidi belirlenen yapıya uygun şekilde ise ve aktarımında sorun yok ise üretim bilgisinin alındığını, bir sorun varsa neden kaynaklandığını MES entegrasyonuna bildirir. Daha sonrasında başarılı olarak aktarılan üretimin ne şekilde değerlendirileceği ERP yazılımı üzerinde yönetilir.

trex olarak birçok ERP sistemiyle yapmış olduğumuz entegrasyonlardan edindiğimiz tecrübeyle temel ihtiyaçlara cevap veren entegrasyonumuz bulunmaktadır. Kurumda hangi ERP yazılımının kullanıldığından bağımsız olarak TrexIntegrationService’imizle veri alış-verişi yapabilirler. ERP-MES çalışması yapılacak müşterilerimizde ERP sistemi yazılımcılarıyla öncelikle entegrasyon servisimizin dokümantasyonunu paylaşıyoruz. Sonrasında kurumun özel istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak bu süreçteki paydaşlarla beraber çalışma yapılmaktadır.