MES Çözümlerinin Arkasındaki Teknik Destek

Üretim yürütme sistemi MES (Manufacturing Execution System),Kısacası fabrikalarınızdaki üretiminin A’dan Z’ye kadar olan süreçlerinin anlık online takip etme sitemidir. Bu sistemde İnsan faktörü dışında makine ve kullanılan araç gereçler daha çok önem arz etmektedir. Endüstri 4.0’a hızla fabrikalara adaptasyonu sürecinde en büyük rol Mes çözümlerinin altında yatmaktadır.

Çalışmalar sırasında sadece yazılım değil, donanım ve teknik destek sağlanması gerekmektedir. Firma ziyaretleri sırasında makineler üzerinde çalışma yaptıktan sonra kurulum ve daha sonraki süreçlerde isteklerinize ve geliştirmelerinize cevap bulmalısınız. Bu süreçleri yakından takip edip gözlemledikçe en doğru sonuçları elde edeceksiniz. Sadece yazılım değil makinelerinize hâkim çalışma şartlarınızı bozmadan fabrikanızın ölçülmesin sağlanması gerekli. Bu şartların sağlanmasında verilen teknik destekler ile olur. Bu hizmetlerde üretimden toplanacak verilerin doğru olabilmesi için MES çözümlerini sunan yazılım firmanın makine fabrika ortamlarına alışık, sizi Endüstri 4.0’a hızlı adapte edecek teknik ekibe ihtiyaç duyacaksınız.
Fabrikalardaki verilerin toplanıp analiz yapılması programlara düşmekte ancak al t tarafta makinelerdeki verilen doğru bir şekilde yazılımlara iletilmesi ve entegrasyonu gerekmekte bu süreçleri yürütecek, doğru noktalara ve çözümlere yöneltecek teknik personeller olması gerekir. Bir çok yazılım firması sadece Yazılım desteği sunmakta teknik desteği taşeron firmalardan sağlanmakta ayrıca donanın çözümleri de tedarikçi firmalardan sağlanmaktadır .
Kendi bünyesinde Teknik personel barından donanım ve üretim süreçlerine A’dan Z’ye kadar hâkim olan MERT YAZILIM olarak, fabrikaları teknik ekibi ile bizzat ziyaret edip yerinde gözlemleyip doğru çözümleri ve sonuca yönelik çalışmalar yapmakta. Bu süreçte fabrikanın isteklerini dinleyerek çalışma gerçekleştirirler. Üretimlerin tam otomatik ya da manuel olmasını sorun değil geliştirmiş oldukları HMI (Human Machine Interface) paneller ve firmanın arkasındaki teknik kadro ile fabrikanızın verimliğini ölçebilmekteler.

Ölçülebilinen her sistem geliştirilebilir.