ERP İşletmelerde Barkod Kullanımı

Orhan Gürsel (Yazar) 01 Nisan 2024

Barkodların ürünlerle ilgili eksiksiz bilgi taşıma kabiliyetleri, işletmelerde bulunma gerekliliğini arttırmıştır. Üretimin her aşamasında ihtiyaç duyulan bileşenlerin; yani envanterin, mamülün belirlenmesinden başlayarak, üretim sürecine her aşamada yardımcı olurlar.

İşletmeye gelen hammadde üzerinde barkodlar görülebilir. Bu genellikle malzeme yönetiminde bir önkoşuldur ve hammadde üzerinde herhangi bir tanımlayıcı barkod yok ise , işletme kendi barkodlarını üretmekte ve binaya giren hammaddeye yazmaktadır. Sadece barkodlama tamamlandıktan sonra malzeme envanter konumuna taşınabilir.

Envanter konumuna taşınan hammaddeler, daha sonra yerleştirildikleri rafların barkod etiketleri ile bağlantılandırılmalıdır. Bu, operatör malzeme ve depolama yeri hakkında eksiksiz bilgi vereceğinden sistemi daha da hassas hale getirir.Bir sonraki adım, üretim sürecinde kullanılmak üzere malzemenin hareketi ile gerçekleşecektir. 
Üretimde kullanılacak envanter , raflarından alınır ve üretim alanına götürülür. Burada, kayıtlar üretim seviyesinde güncellenir.
Öncelikle parçalar ve bunların miktarları barkod etiketlerinden doğrulanır ,özellikle parçaların hasarlı olması yada yanlış parça kullanımının önlenmesi için önemli bir rol oynar. Etiketler, üretim sürecinin tamamlanmasını sağlar. Montaj aşamasına ulaştığında yeni bir barkod üretilir ve yeni üretilen ürün daha sonra bu yeni etiketle tanımlanır.

Bireysel ürünler barkodlu hale getirildikten sonra, bir sonraki adımda, ürünlerin yeniden paketlenmesi ve tekrar üretilen barkodların olması gerekir. Bunlar, ürünleri çeşitli alanlara nakletmek ve atölyeye, hatta nihai tüketiciye ulaşana kadar her aşamada takip edilebilmelerini sağlamak için gereklidir.