Doğru MES Uygulamasını Seçmek

Üretim organizasyonlarının öncelikli amacı üretirken en ekonomik yolu bulmaktır. Kendilerinden daha hızlı değişen rekabetin etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmelilerdir. Organizasyonlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, Zaman, maliyet ve kalite hedefleri gerçekleştirmelerinin tek yolu kendi sistemlerini sürekli geliştirmeleridir.

Sürekli gelişmenin anahtarı yalın üretim tekniklerin neredeyse tamamının ilk adımı sistem analizidir. Bu ilk adımda yapılan hatalar amaçtan uzaklaşmaya, çalışmaya harcanan emeğin israf olmasına, ekibin demoralize olmasına kısaca başarısız olmaya sebep olur.

Bu şartlar altında üretim sisteminin analizinde öznellikten uzak, güvenilir ve sürdürülebilir ölçüm araçlarının gerekliliği kaçınılmazdır. Başarılı bir MES projesi kurumsallaşma yolunda önemli kilometre taşlarından biridir.

İyi uygulanan bir MES projesi organizasyondaki planlama süreçlerini iyileştirir ve kurumsal bir hafıza oluşmasını tesis etmiş olur. Üretim süreçlerinde kayıplara yol açan her bir prosesin elimine edildiği ve süreç iyileştirme çalışmalarının sürdürülebilir olduğu bir firma, her zaman verimli olan ve risk yönetimi sağlayan öncü organizasyon niteliğindedir.

MES projesinin uygulanması ve devamlılığı için organizasyonun sektörüne, çalışma şekline, hiyerarşik yapısına ve iş yapış modeline uygun bir yazılım seçimi son derece önemlidir. Yazılım seçilirken aşağıdaki 7 madde hassasiyetle değerlendirilmelidir.

Raporlama Yetkinliği

Elektronik verilerin sağladığı avantajların en önemlilerinden biri de üzerinde yapılacak incelemeler ve analizlerin hızlı alınabilmesidir. Buna karşın, alınan analizlerin istenilen yapıda olması kolay olmayabilir. Operasyonlar her gün daha fazla çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Üretimden alınan veriler, sektöre uygun ve esnek raporlama aracı ile geriye dönük olarak alınabilmelidir.

Kullanım Kolaylığı

MES yazılımlarının sağladığı avantajların bir diğeri ise veri toplamada kişi kaynakları hataları en aza indirgemesidir. Bu noktada tercih edilecek yazılımın son kullanıcı tarafından kolay anlaşılır olması hatasız analizlere bir adım daha yaklaşmak demektir. Üretim hattındaki personelin minimum iş yükü ile kısa sürede veri girişinin sağlanabilmesi proje başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Güvenlik & Mobilite

MES yazılımlarının dahil olmak üzere bilişim sektöründe mobilite ve güvenlik vazgeçilmez iki özelliktir. Her ne kadar bu iki özellik biri için diğerinde fedakarlık etmek gibi gözükse de başarılı bir altyapıda her ikisini de kullanıcılara sunmak mümkündür. MES yazılımı internet teknolojileri ile dünyanın herhangi bir yerinden güvenlikten ödün vermeden üretimi monitör edebilmeli, anlık olarak izlenmesine olanak vermelidir.


Sektörel Çözümlerin Standard Olması

MES projelerinde yazılım seçimi sürecinde hassasiyetle değerlendirilmesi gereken konulardan biri de firmaların sektörel bazda deneyimli, geniş sistemsel ve teknik ekipleri bulunmasıdır. MES yazılımı organizasyonların bilgi sistemi ihtiyaçlarına kaliteli ve köklü çözümler getirmelidir.

Özel İhtiyaçlara Cevap Verebilme Yetkinliği

Yazılım ve donanımlar standart ihtiyaçlarının yanında özel çözümlere olanak sağlamalıdır. Şirketler yaşayan organizasyonlardır ve bu sebeple yazılımın devreye alınan her projede değişiklik ve geliştirmelere açık olması, projenin başarısı için gerekli aksiyonların alınması gerekliliği kaçınılmazdır.

Sürdürülebilirlik (Tutarlı Uygulama Geliştirme Politikası)

MES yazılımlarının başarılarının bir kriteri de sürdürebilirliktir. Bunun yolu ise çekirdek ürün üzerine projeler gerçekleştirmekle mümkün olur. Her başarılı proje, MES geçişi için cesaret bulan yeni firmalar türettir. Yazılım ve donanımlarında sürekli iyileştirici ve geliştirici bakımlar yapılmalı, sistem her daim güncel ve geçerli kalmalıdır.

Çevre Uygulamalar ile Kolay Entegre Olma Kabiliyeti

MES projelerinin faydaları yanı sıra sisteme getirecekleri ek yükleri de en aza indirgemeleri beklenti bulunmaktadır. MES yazılımı çevre uygulamalar ile entegrasyon sağlayarak manuel veri girişlerinin en aza indirilmelidir.