Dijital Dönüşüm ile Dijital Pazarlama

Sena Düzgün (Yazar) 02 Nisan 2024

Gelişmekte olan teknoloji dünyasında göz önünde bulundurulması gereken farklı konular vardır. Teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde, sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydana gelmiştir. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının entegre bir şekilde kullanılmasını gerektiren bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır.

Veri Analizinin Önemi

Günümüzde veriler artık petrol kadar değerli olarak konumlandırılırken, bu verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda da son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. Çünkü veriler bir işin sadece doğru ya da yanlış olarak yapıldığı ayrımını göstermekle kalmaz, doğru analiz edildiği zaman ise “Nerede hata var?” ve “Neden yanlış?” sorusuna cevap vermektedir. Böylece üretim sahalarından elde edilen veriler ile tespit edilen kayıp ve hata noktalarına yapılan optimizasyon ve iyileştirmeler ile üretimde ki verimlilik artarken, verimlilik artık ileriye yönelik daha sürdürülebilir bir yükseliş sağlar. MES yazılım ve donanım çözümleri geliştirerek teknoloji dünyasına sunulan bu alanda ki projeler gibi Dijital Dönüşüm’de ki etki “Dijital Pazarlama” alanında da hedeflenmelidir.

Sosyal Medya Platformları ve Web Platformlarından elde edilen günlük, haftalık ve aylık verilerle yapılan çalışmalar doğrultusunda incelenmeli analiz edilmelidir. Analiz raporlarına göre Siber Dünya’da ki dijital mevcut durum, konum ve hedef kitleye ulaşabilirlik ölçülebilmektedir. Ulaşılan kitlenin etkinlik seviyesi, konu ile alakalı bağlamı ve geçerlilik oranları incelenmeli, uygun demografik özellikler belirlenerek, sürekli olarak güncellenmelidir. Böylece ulaşılan hedef kitle sayısı kadar, bu hedef kitleye katılabilir olan yeni kişileri yelpazeye eklemekte oldukça önemlidir. Çünkü erişim sağlanan kitle verisini sürdürülebilir hale getirmek Dijital Pazarlama Stratejileri içerisinde ki en önemli hususlardandır.

Maliyetleri Düşürüyor

Dijital Platformlar’da uygulanan reklam politikaları sayesinde fiziksel reklam maliyetlerini düşürmek mümkündür. Ayrıca fiziksel olarak temas edilmesi mümkün olmayan, uzak mesafe ve konumda ki kitlelere dijital reklam uygulamaları ile ulaşmak çok daha doğru bir stratejidir. Kişi ve firmaların demografik, davranışsal ve dijital alışkanlık bilgileri incelendikten sonra analiz edilerek hazırlanan reklam stratejisi ile daha sürdürülebilir ve kaliteli bir süreç yürütülebilir. B2B Pazarlama tekniklerinde kurumsal reklam faaliyetleri açısından oldukça başarılı bir yöntemdir. Diğer bir önemli husus ise dijital reklam politikasına göre değişiklik gösterilebilen, istenen özelliklerde ki kitleyi reklam yelpazesinin dışında tutulabilmesidir. Fiziksel anlamda yapılan reklam uygulamalarında bu durum hiç kolay olmamakla beraber, çoğu zaman ise mümkün değildir.

Doğayı Koruyor

Fiziksel reklam uygulamaları azaltırken düşürülen reklam maliyetlerinin dışında, önemli olan bir diğer konu ise çevreyi koruma ve doğaya katkıdır. Broşür, afiş ve katalog gibi materyaller hazırlanırken kullanılan kağıt, boya ve baskı makinelerinin tükettiği enerji düşünüldüğü zaman karşımıza üzücü bir tablo çıkmaktadır. Çünkü insanlar artık çağın getirisi olan ve gelişmekte olan teknoloji dünyasının büyüsüne kapılarak yaşamaktadırlar. Bireyler veya gruplar yolda yürürken çevresinde asılı olan afişlere bakmak yerine cep telefonları ile ilgilenmeyi seçiyor, kendi aralarında sohbet etmek yerine kulaklık takarak günlük yaşantılarını sürdürmeyi tercih ediyorlar. Binlerce broşürün, dağıtıldığı alandan 5-10 metre mesafede çöpe ya da yere atıldığı tespit edilen 20.yy’da bu gibi bir çok unsur analiz edildiği zaman veriler bize kitlelerin artık ulaşılabilirliğin en yüksek olduğu alanların Dijital Platformlar olduğunu göstermektedir. Çıkarlarımız doğrultusunda reklam planlamaları yaparken, Dijital Platformlara olan ilgi göz önünde bulundurularak hazırlanan Dijital Dönüşüm’e katkı olarak Dijital Pazarlama stratejileri ile doğayı korumak hem mümkün hem de önemli bir hale gelmektedir.