Sağladığımız Katkılar

  • İşletmelerin üretimde dijital dönüşüm yol haritalarını belirlemelerinde rehberlik yapar.
  • Üretimde verimlilik faaliyetlerini günümüz teknolojisiyle takip etme ve yönetme yetkinliğini kazandırır.
  • Akıllı Görsel Fabrikalar oluşturulması konusunda deneyim sahibi olup kullanma kabiliyetini arttırır.
  • Üretim sahalarında Makine/Ekipman/İnsan etkileşiminin hayata nasıl geçirileceği konusunda deneyim imkanı sağlar.
  • MES/MOM sistemlerini yönetimi ve uygulanması konusunda deneyim imkanı sağlar.
  • Nightwatch IoT platform üzerinden yapay zeka, kestirimci bakım ve anomali tespiti gibi uygulamaların çalışma sistematiği hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.
  • OEE'nin Kalite , Performans, ve Kullanabilirlik parametrelerinin üretim sahalarında etkilerinin uygulama yoluyla görülmesini sağlar.
  • MES Sistemlerinin web, mobil ve tablet üzerinden geçirileceği konusunda deneyim fırsatı sağlar.