Verimlilik

Verimlilik, şirketler için hayati önem taşıyor.

Her işletme maliyetlerini düşürmek, piyasalarda tutunmak, rekabet şansını elinde bulundurmak ister. Üretim sürecinde tek girdi işgücü olmadığından, diğer süreçlerinde iyi analiz edilip kendi verimliliklerinin ölçümlenebilmesi gerekir.
Maliyetleri ucuzlatmanın yolu işçilik yada hammadde-malzeme gibi girdileri ucuz elde etmekle veya daha ucuz makina kullanmakla olmayacağını, tüm süreçleri verimlilikten geçtiğini ve verimlilik analizlerinin yapılması ile hangi süreçlerin iyileştirilmesinin gerekeceğine görebilmek önemlidir.

Verimlilik analizi ve süreçlerinde temel esas, üretimdir.

Üretimde ;
Kullanılabilirlik, kalite ve performans değerlerinin anlık izlenebilir olması verimliliği artırmanın temel yoludur.

Kullanılabilir Zaman (Availibility) ;
Bu terim, üretim yapılan makinenin üretim süresince ne kadar süre çalıştığını (kullanılabilirlik) hesaplamak için kullanılır. Bu hesaplamayı yaparken amacımız makinemizin o gün içerisindeki gerçek kullanılabilir zamanını hesaplamaktır.

Kalite (Quality) ;
Hesaplaması verilen süre içerisindeki üretilen hatasız parçaların hatalı parçalara oranıyla hesaplanır.

Performans olarak da tanımlanan verimlilik (Productivity) ;

Makinemizin verilen süre içerisindeki üretim miktarıyla maksimum üretim kapasitesi miktarına oranı hesaplanarak bulunur.

Verimliliği engelleyen nedenlerde, hassas ve zayıf noktaların giderilmesi gerekmektedir.

Dünya standartlarında olan şirketler makinelerinin Toplam Ekipman Etkinliğini (OEE), en basit tanımıyla “kaliteli bir ürün üretmek için zamanın ne kadar etkili kullanıldığının” ölçümleyerek, kapasite ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalışırlar. Böylece kendilerini ek yatırım, ek alan kullanımı, ek işçilik, fazla stok, fazla enerji kullanımı, kalitesizlik ve finansman maliyetlerinden korurlar.