Plastik Enjeksiyon

PLASTİK ENJEKSİYON / KALIP ÜRETİM SÜREÇLERİ 

Plastik enjeksiyon üretimi, plastik malzemelerin eritilip bir kalıp içine enjekte edilerek istenilen şekillerde ürünlerin üretildiği bir üretim yöntemidir. 

Tasarım ve Kalıp Tasarım: İlk adım, üretilecek plastik ürünün tasarımının yapılması ve buna uygun bir enjeksiyon kalıbının tasarlanmasıdır. Tasarım genellikle CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları kullanılarak gerçekleştirilir.
Kalıp Üretimi: Kalıp, Plastik ürünün istenilen formunu verecek şekilde özel olarak tasarlanır. Kalıp genellikle çelik veya alüminyum gibi dayanıklı malzemelerden üretilir. Kalıp tasarımı tamamlandıktan sonra CNC makineleri kullanılarak kesilir ve işlenir.
Ham madde Hazırlığı: Plastik enjeksiyon üretimi için kullanılacak ham madde, granül veya toz halinde tedarik edilir. Plastik malzeme, ürünün özelliklerine göre seçilir.
Malzeme Eritme: Ham plastik malzeme enjeksiyon makinesine taşınır. Bu makine, malzemeyi yüksek sıcaklıkta eritir. Enjeksiyon makinesinin ana bileşenleri şunlar olabilir:
Hopper: Ham plastik granüllerin depolandığı bölme.
Vida: Malzemeyi eritmek ve homojen hale getirmek için dönen vida.
Nozul: Eritilen plastik malzemenin enjeksiyon kalıbına taşındığı nokta
Enjeksiyon Kalıbına Enjeksiyon: Eritilmiş plastik malzeme, enjeksiyon makinesinin vidalı mekanizması aracılığıyla enjeksiyon kalıbına enjekte edilir. Bu adımda malzeme, yüksek basınç altında kalıba enjekte edilir.
Soğuma ve Sertleşme: Enjekte edilen plastik malzeme, kalıp içinde soğumaya bırakılır. Bu adım, malzemenin istenilen şeklini alması ve sertleşmesi için önemlidir. Soğuma süresi, malzeme türüne ve ürünün karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir
Kalıp Açma: Malzeme tamamen sertleştikten sonra, enjeksiyon kalıbı açılır. Kalıbın iki yarısı ayrılır ve ürün çıkarılır. Kalıp açma işlemi hidrolik veya mekanik sistemlerle gerçekleştirilir.
Ürün Ayırma ve Bitirme: Ürünler ayrılır ve gerekiyorsa fazla malzeme artıkları kesilir veya temizlenir.

Bu adımlar, genel plastik enjeksiyon üretim sürecini temsil eder. Kullanılan enjeksiyon makineleri genellikle hidrolik veya elektrikli olabilir. Çalışma prensipleri, plastik malzemenin eritilmesi, enjeksiyon süreci, kalıp soğutma ve kalıp açma gibi aşamalarda kullanılan mekanizmaların etkileşimlerine dayanır.

PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELER

Plastik enjeksiyon üretim işletmelerinde kullanılan makineler çeşitli aşamalarda farklı görevleri yerine getirir. İşte bu makinelerin teknik isimleri ve görevleri:

  1. Enjeksiyon Makinesi (Injection Molding Machine): Bu makine, plastik malzemeyi eritir ve kalıba enjekte eder. Temel bileşenleri genellikle şunlardır:
  • Hopper: Ham plastik granüllerin depolandığı bölme.
  • Vida: Malzemeyi eritmek ve karıştırmak için dönen vida.
  • Nozul: Eritilen plastik malzemenin enjeksiyon kalıbına taşındığı nokta.
  •  Enjeksiyon Ünitesi: Malzemeyi yüksek basınç altında kalıba enjekte eden mekanizma.
  • Kalıp Kapatma Ünitesi: Kalıbı sıkıştırarak enjeksiyon işlemine hazırlayan bölme.
2 Soğutma Sistemi (Cooling System): Ürünlerin kalıp içinde soğuyabilmesi için su veya hava yoluyla soğutma sağlayan sistem. Soğutma sistemi, plastik ürünlerin hızla sertleşmesine yardımcı olur.
3. Kalıp (Mold): Plastik ürüne istenen şekli veren, iki veya daha fazla parçadan oluşan özel tasarlanmış yapı. Kalıp tasarımı, ürünün detaylarına ve şekline göre belirlenir.
4. Robot / Otomasyon Sistemleri: Ürünlerin kalıptan çıkarılması, kesilmesi, yerleştirilmesi ve ambalajlanması gibi işlemleri otomatikleştiren sistemler. Bu robotlar veya otomasyon ekipmanları, işçilik maliyetlerini düşürür ve işlem süreçlerini hızlandırır.
5. Granül Besleme Sistemi (Material Feeding System): Ham plastik granüllerini enjeksiyon makinesine taşıyan sistemi ifade eder. Bu sistem, otomatik veya yarı otomatik olarak malzemeyi enjeksiyon makinesine besler.
6. Hidrolik veya Elektrikli Sistemler: Enjeksiyon makinesinin hareketlerini ve işlemlerini kontrol eden sistemler. Hidrolik sistemler genellikle yüksek basınçlı güç sağlamak için kullanılırken, elektrikli sistemler daha hassas ve enerji verimli olabilir.
7. Jeneratör (Generator): Elektrik kesintilerine karşı yedek güç sağlayan jeneratörler, üretim sürekliliğini sağlamak için kullanılır.
8. Hopper Kurutma Sistemi (Hopper Dryer): Ham plastik granüllerinin nemini gidererek kaliteli ürünler elde etmek için kullanılır. Nemli granüller, ürünün kalitesini olumsuz etkileyebilir.
9. Malzeme Karıştırıcı (Material Mixer): Farklı renklerde veya türdeki plastik granüllerini homojen bir şekilde karıştırmak için kullanılan ekipman.
10. Kalıp Soğutma Kanalları (Mold Cooling Channels): Kalıplarda ürünlerin soğumasını sağlayan su veya hava kanalları. Bu kanallar, ürünlerin kalıptan daha hızlı ve homojen bir şekilde çıkmasına yardımcı olur.
11. Kalıp Temizleme Ekipmanları (Mold Cleaning Equipment): Kullanılan kalıpların temizlenmesi ve bakımı için kullanılan ekipmanlar. Kalıp temizliği, ürün kalitesini ve üretim verimliliğini etkileyebilir.

Plastik Enjeksiyon Sektöründe MES Sistemlerinin Yetenekleri