1. Malzeme Beslemesi

Dolum hattının başlangıç aşaması, ürünün depolama tanklarından veya haznelerden dolum makinelerine taşınmasıdır. Bu aşama, sürekli ve dengeli bir ürün akışını sağlamak için önemlidir.

Depolama Tankları: Ürünlerin büyük hacimlerde saklandığı tanklardır.

Besleme Pompaları: Ürünü tanklardan dolum makinelerine taşır. Pompa hızının ayarlanması, ürün akışının kontrolünü sağlar.

Boru Sistemleri: Ürünlerin taşınması için kullanılan borular. Boruların temizliği ve bakımı, ürün kalitesi açısından kritiktir.

2. Dolum

Ürünün belirli miktarlarda kaplara doldurulduğu aşamadır. Dolumun hassas ve doğru olması, ürün kaybını önler ve müşteri memnuniyetini artırır.

Otomatik Dolum Makineleri: Ürünü kaplara doldurur. Hacimsel, ağırlık veya zaman kontrollü dolum yapılabilir.

Dolum Nozulları: Ürünün kaplara doldurulmasını sağlayan uçlar. Nozulların temizliği ve bakımı önemlidir.

Dolum Sensörleri: Dolum seviyesini izler ve dolum miktarının doğru olmasını sağlar.

3. Kapaklama

Doldurulan kapların kapaklarının kapatıldığı aşamadır. Kapakların doğru şekilde kapatılması, ürünün sızdırmazlığını ve raf ömrünü sağlar.

Kapak Kapama Makineleri: Kapakları kaplara takar ve sıkılaştırır.

Tork Kontrol Sistemleri: Kapakların doğru torkla kapatıldığını kontrol eder.

Kapak Besleme Sistemleri: Kapakları dolum hattına besler.

4. Etiketleme

Kapların üzerine ürün bilgileri, barkodlar ve diğer etiketlerin yapıştırıldığı aşamadır. Doğru ve düzgün etiketleme, ürün bilgilerini tüketiciye doğru şekilde iletir ve marka imajını korur.

Etiketleme Makineleri: Kaplara etiketleri yapıştırır.

Barkod Yazıcılar: Ürün bilgilerini ve barkodları yazdırır.

Etiket Sensörleri: Etiketlerin doğru konumda olduğunu kontrol eder.5. Kontrol ve Kalite Denetimi

Doldurulmuş ve kapatılmış kapların kalite kontrol ve denetim süreçlerinden geçtiği aşamadır. Bu aşama, ürünlerin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu sağlar.

Ağırlık Kontrol Makineleri: Dolum miktarını kontrol eder.

Görsel Kontrol Sistemleri: Ürünlerin görsel olarak kontrol edilmesini sağlar. Örneğin, etiketlerin doğru yerleştirildiğinden ve kapakların düzgün kapatıldığından emin olunur.

Sızdırmazlık Test Cihazları: Kapakların sızdırmaz olup olmadığını test eder.

6. Paketleme

Ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmesi için kutulara veya paletlere yerleştirildiği aşamadır. Bu işlem, ürünlerin taşınması ve depolanması için gereklidir.

Ekipman ve İşlemler

Otomatik Paketleme Makineleri: Ürünleri kutulara yerleştirir.
Paletleme Robotları: Kutuları paletlere yerleştirir.
Streçleme Makineleri: Paletlerin üzerini streç film ile kaplar, böylece ürünler taşınırken dağılmaz.

Verimliliği Etkileyen Parametreler

Makine Performansı: Makine hızının, doğruluğunun ve güvenilirliğinin üretim verimliliği üzerindeki etkisi büyüktür. Makinelerin düzenli bakımı ve kalibrasyonu, optimal performans sağlamak için gereklidir. Arıza durumlarının hızlı tespiti ve onarımı, üretim kesintilerini minimize eder.
Otomasyon Seviyesi: Otomasyonun yüksek olması, manuel hatalardan kaynaklanan üretim kesintilerini azaltır .Robotik sistemler ve otomatik kontrol cihazları, üretim hızını ve doğruluğunu artırır. Otomasyon sistemlerinin yazılım güncellemeleri ve bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
Ham madde ve Malzeme Kalitesi: Kaliteli hammadde ve malzeme kullanımı, üretim sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlar. Ham madde tedarikçileri ile güçlü ilişkiler kurulmalı ve malzeme kalite kontrolü sıkı şekilde yapılmalıdır. Kalitesiz malzemeler üretim kesintilerine ve ürün kalitesinin düşmesine yol açabilir.
Çalışan Eğitimi ve Yetkinliği: İyi eğitilmiş ve yetkin çalışanlar, üretim süreçlerinin verimli ve hatasız yürütülmesini sağlar. Çalışanlar düzenli olarak eğitim almalı ve yeni teknolojiler konusunda güncellenmelidir. Eğitim programları, üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözme yeteneğini geliştirmelidir.
Bakım ve Arıza Yönetimi: Düzenli ve planlı bakım programları, makinelerin arızalanma riskini azaltır ve üretim kesintilerini önler. Bakım programları, üretim ekipmanlarının tüm bileşenlerini kapsamalı ve önleyici bakım stratejileri içermelidir. Arıza durumlarında hızlı müdahale ve onarım prosedürleri bulunmalıdır.
Envanter ve Stok Yönetimi: Hammadde ve malzemelerin doğru yönetimi, üretim hattının sürekli çalışmasını sağlar. Stok seviyeleri optimize edilmeli ve tedarik süreleri minimize edilmelidir. MES sistemleri, envanter seviyelerini izleyerek malzeme akışını düzenler.
Üretim Planlaması ve Takibi: Üretim süreçlerinin etkin planlanması ve gerçek zamanlı takibi, üretim hattının verimliliğini artırır. MES sistemleri, üretim emirlerini, zaman çizelgelerini ve kaynak kullanımını izleyerek optimize eder. Üretim verileri anlık olarak takip edilerek, süreçlerdeki aksaklıklar hızlıca giderilir.

Dolum Sektörüne Özel MES Sistemlerinde Elde Edilen Kazanımlar 

 • Hat ekipmanları arası duruş sebebi taşımada senkron çalışabilme,
 • Sahada hatlar arasında vardiya aktarımı,
 • Track&Trace,
 • Hat hız dengeleme,
 • Lazer yazıcı entegrasyonu,
 • Wms (depo yönetim sistemi) entegrasyonu,
 • GANNT çizelgeleme,
 • Hatta aynı üretim prosesinde çoklu stok çalışabilme,
 • $uru tüketim entegrasyonu,
 • Önceki/sonraki istasyon anlık durum bilgisi,
 • Ara ekipman kaynaklı duruşların otomatik tespit edilmesi,
 • Master istasyon hız verisi ile diğer ekipman hız değerlerinin set edilmesi,
 • Dinamik hat düzenlerine anlık uyum,
 • Yanlış iş yüklemenin engellenmesi,
 • Varyatif hat layout yönetimi,
 • Sanitasyon/change □ver,setup performanslarının takip edilmesi,
 • Birim çevrimlerinin ürün bazında takip edilmesi ve analizi,
 • Paket&palet içi miktar değişimlerinin sahada yönetilmesi,
 • Darboğaz tespit ve analiz çalışmaları,
 • Speed loss analizi,
 • Hat kapanma duruşlarının takibi ve analizi,