Üretimde Verimlilik ve İş Etüdü Eğitimi

Eğitimin Amacı

Endüstriyel İmalat Sanayi sektörü çalışanlarına yönelik olan bu eğitim de katılımcıların üretim sahalarında uygulayabilecekleri verimlilik ölçüm teknikleri ve bu ölçümler ile yapabilecekleri iyileştirmeleri benimsemeleri amaçlanmaktadır. Eğitim teknik ve uygulamalı çalışmalar içermektedir.

Eğitimin Katılımcılara Katkısı

Üretimde verimlilik faktörleri , 0 hata ile proses tasarımı yapılması ,üretimin verimliliğini etkileyen faktörlerin detaylı ve uygulamalı olarak ele alınması ile katılımcılar üretim sahalarında ki 0 hata ile çalışma prensibini benimseyip çevrim zamanı hesabını yapabilecekler, örnek iş etüdü hesaplamaları yapılarak kullanılmayan işçilikler ve bunlardan doğacak olan kaizenlerin farkına varıp sürekli iyileştirme yapma farkındalığı kazanacaklardır.

Eğitim İçeriği

2 Gün

- 0 Hata Proses Tasarımı, Verimlilik Tanımı ve Faktörleri, 1 Operatör 1 Makine Çalışma Sistemi, 1 Operatör N Makine Çalışma Sistemi

- N operatör 1 Makine Çalışma Sistemi, N Operatör M Makine Çalışma Sistemi, Yerleşim Sistemleri ve Verimlilik İlişkisi

- Zaman Tanımları, Çevrim Zamanı Hesaplama, Kişisel Paylar ve Yorgunluk Payları Hesaplanması

- Kullanılmayan İşçilikler ve Kaizen Fırsatlar, Kronometre ile Zaman Belirleme, İş Merkezi Ergonomik Düzenleme

- İşçilik Kadro Hesaplanması, Vardiya Çalışma Kararı Verilmesi

- Lesson Learned (Neler Öğrendik?)