Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Katılımcılara Katkısı

Kurum çalışanlarının problemi çözülebilir olarak görmesi ve kendisi için gelişim kaynağı olarak benimsemesi noktasında farkındalıkları artacaktır. ü Kurumlardaki problemler doğru teknik ve bilgi ile ele alınarak çözüme kavuşturulması için gereken bakış açısını kazanacaklardır. ü Sonrasında sonuçların garanti altına alınması ve kurum hafızası olarak kayıt altına alınması için gereken yöntemlerin yetkinliğine sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

2 Gün

- Problem Nedir? Neden Var? Problem Çözme Yaklaşımları, Problem Çözümündeki Engeller, Karar Alma ve Problem İlişkisi

- Doğru Karar Alma Adımları, Problem Tanımı ve Seçim Yöntemleri

- 5N1K Tekniği, Beyin Fırtınası, Zihin Haritalama, Nominal Grup Tekniği

- Neden Analizi, Pareto Analizi, Balık Kılçığı, QC-Story Modeli

- Problem Çözümü için 7 Adımda Sürdürebilir Performans Döngüsü

- Her Aşamada Bireysel ve Ekip Çalışmaları