KAİZEN/ OEE Eğitimi


Eğitimin Amacı

Kişilere KAIZEN farkındalığı kazandırarak çalışma ortamlarında verimli olarak çalışıp yönetebilmeleri konusunda bilinçlendirmek,OEE analizi yapmalarını sağlayarak fabrikalarında ki verimliliği ölçmelerini bunun sonucunda iyileştirme yapmaları gereken yerlerin tespitini yaparak verimlilik artışı hedeflerini somut verilerle ölçümleyebilmeleri konusunda bilinçlendirmektir.

KAIZEN metodolojisini şirket kültürü haline getirmeleri konusunda ön ayak olmalarını sağlamak,işletmelerde kayıpların sebeplerini öğrenerek bu kayıplar için alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirmek,kpı verilerini anlamlandırarak analiz yöntemleri ile birleştirmelerini sağlamak ve bu veriler üzerinden atılması gereken adımların farkına varmalarını sağlamak.

Eğitimin Katılımcılara Katkısı

OEE ve kayıpları ölçme yöntemi, ölçme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, üretim sektöründeki makine kayıpları, kendi şirketlerindeki kayıpları bulma ve tanımlama, kayıpları analiz etme ve iyileştirme için hangi tekniklerinin kullanılacağı ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

KAIZEN felsefesi, KAIZEN türleri, uygulama yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar, doğru KAIZEN konusu seçimi, üretim sektöründeki kayıplar, kayıpları bulma ve tanımlama, KAIZEN'ler ile şirket hedefleri arasında kurulması gereken ilişki, KAIZEN tasarruflarının hesaplanması ve KAIZEN felsefesinin şirket kültürü haline getirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

2 Gün

- Değer, MUDA Nedir? Yedi Tip MUDA,16 Büyük Kayıp, Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm Teknikleri

- KAIZEN Seviyeleri, Minör, Major ve Standart KAIZEN Çalışmaları, Odaklanmış İyileştirme Teknikleri

- KAIZEN Uygulama ve Yönetme Süreçleri, GEMBA Uygulamaları, ve 5 WHY Tekniği , OEE Kavramı ve Bileşenleri

- Farklı Proses Akış Tipleri için OEE Hesaplaması

- Farklı Proses Akış Tipleri için Hız Kaybı Hesabı, OEE ile Birlikte Makine/ Ekipman Kayıplarının Bulunması

- Operasyonel ve Yönetimsel OEE Yaklaşımı, Fabrika OEE Hesaplanması

- Kayıp Kavramı

- Workshoplar