Design Thinking Metodolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firmaların/girişimcilerin mevcut problemlerine veya ihtiyaçlarına Design Thinking Metodolojisi ile farklı çözümler geliştirmek ve yenilikçi fikirler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.

Eğitimin Katılımcılara Katkısı

Eğitime katılan katılımcılar, inovatif düşünme metodolojilerini özümseyip problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirebileceklerdir.

Problem tanıma becerisi kazanacak olan katılımcılar firmalarındaki ürünlerine hangi metotlar ile inovatif olarak yaklaşılır ve yeni ürün geliştirme süreci tasarım odaklı düşünme metodolojileri ile nasıl yönetilir kapsamlı olarak ele alınıp detaylı ve uygulamalı olarak aktarılacağı bu eğitimde prototip ürün geliştirme ve oluşturma öğrenilecektir.

Eğitim İçeriği

2 Gün

- Metodolojiyi Anlama, İyi Uygulama Örnekleri, İnovasyon Yöntemleri

- Empati Kurma, Problem Tanımlama Becerisi Kazanma, Problemlere Yenilikçi Çözüm Önerileri , Geliştirme

- Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri ile Örnek Uygulama, Çözüm için Gerekliliklerin Belirlenmesi , Gerekli Süreç, İhtiyaç ve Kaynakların Tasarlanması

- Beyin Fırtınası ve Diğer Yaratıcı Grup Teknikleri Uygulama Teknikleri, Geliştirilen Fikre Prototip oluşturma, Test Etme

- Kullanılacak Yöntemler; Case Study HMW, Persona Defination, Persona Interview, User Abservation Database, User Journay Map , Empathy Mapping , Affinity Diagram , Idea Generation, Bencmarking , Value Prioritization, Solution Storyboard, Solution Prototype