Kestirimci Bakım Üretim Simülasyonu

Günümüzde fabrikaların üretim sahalarında verimlilik, makine ve ekipman arızalarının neden olabileceği üretim kayıplarını en aza indirmek ve bakım zamanlarını önceden planlayarak zamanında müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına geliştirilen eğitim seti, tahminleme yöntemleriyle makine ve ekipmanların kontrolünü sağlayarak olası arızaları önceden tahmin etmeyi mümkün kılmaktadır. Analizlerde, tezgâhın ilk çalışma anını normal çalışma dönemi olarak kabul edilmektedir.

Anomali tespiti, esas olarak bir sınıflandırma problemidir; diğer bir ifadeyle, normal veriyi anomali olan veriden ayırma işlemidir. Bu süreci başarılı bir şekilde gerçekleştiririlebilmesi için öncelikle normal kabul edilen veri toplanması  gerekmektedir.
Bu yöntemle, ekipmanların ilk çalışmaya başladığı anlarda elde edilen verileri normal kabul ederek, daha sonra meydana gelebilecek anomalileri tespit etme hedeflenmektedir. Bu nedenle kestirimci bakım eğitim seti bakım zamanlarını önceden planlayarak ve zamanında müdahale ederek üretim kayıplarını minimize etmeye yardımcı olmaktadır.