Akıllı Enerji Verimliliği Analizi

"Enerji Verimliliği Modülü eğitim kitinde bir motorun çalışma hızı, akım, frekans, titreşim değerlerinin kW cinsinden gösterimi yapılarak kullanıcılara makine bazlı harcanılan enerji grafik ve analizleri gösterilmektedir. Grafana iş analiz hizmeti kullanılarak tasarımı yapılan dashboard ve göstergeleri aylık, haftalık, yıllık bazla veya tarih seçilerek geriye dönükte izlenebilirliği sağlayabilmektedir. Makine bazlı kullanılan enerji miktarını görüntüleyebilmekte ve bu sayede enerji maliyetlendirme hesaplarına doğru veriler aracılığıyla gerçekçi olarak hesaplanması yapılabilmektedir.