Topraklanmanın Önemi

Elektrik iletim ve dağıtım hatlarında bulunan cihazlarda meydana gelebilecek elektrik kaçaklarına karşı alınan önlemlere topraklama denilir.

Günümüzde sanayide giderek artarak kullanılan kaynak makinaları , punta makinaları , robot ve asenkron motor sürücüleri elektrik hatlarında harmonige ve yaymış oldukları manyetik alan ile metal gövdelere voltaj salınımları yapmaktadır buda topraklamanın önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır.Bunun sonucunda düşük voltaj ile çalışan elektronik kartları etkilenmekte ve kararlı bir şekilde çalışmamaktadır
Topraklamanın en büyük önemi insan hayatı üzerinde önemli bir rol izlemesidir.Ülkemizde her yıl bir çok insan topraklamanın yapılmaması sonucu maalesef hayatını kaybetmektedir.
Topraklama çeşitleri koruma topraklaması , işletme topraklaması , fonksiyon topraklaması ve yıldırım topraklaması olmak üzere 4’e ayrılmaktadır.

Koruma topraklaması ,İşletme tesislerinde çalışan insanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanmasıdır.Bu topraklama yıldız noktası yaratılmış veya komponzasyon bobini üzerinden topraklanmış şebekelerde temel gerilimi 65 V’un üzerine çıkmamalıdır , yıldız noktası sürekli veya geçici olarak küçük değerli bir direnç üzerinden topraklanan şebekelerde temas gerilimi eğrideki değerlerin üzerine çıkmamalıdır.
Bu eğrinin her noktası için elektrik miktarının Q=70mAs değerini aşmaması koşulu yerine getirilmiştir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu , ölümle sonuçlanan elektrik kazalarında bu elektrik miktarı belirlenemediğinden bu değer bir kritik olarak geçerlidir.Burada vücut direnci çin en düşük değer 1000 Ohm kabul edilmiştir.

İşletme topraklaması , elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanmasına denir.
Fonksiyon topraklaması , işletmelerde işletme elemanını yada bir iletişim tesisinin istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılması gereken topraklamadır.Yıldırımdan korunmak için yapılır.Zayıf akım aletlerinin ve raylı sistemlerin topraklanması fonksiyon topraklaması örneklerindendir.Topraklamadan olaşabilecek olan sorunlar öncelikle insan hayatını , zamanı ve maliyeti etkilediği için önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.