Neden MES ? (Manufacturing Execution Systems)

Anıl Atalay (Yazar) 01 Nisan 2024

Her geçen gün endüstriyel ürünlerin nitelikleri, ürünün müşterilerinin alım güçlerinin artması süreçlerinin çeşitlenmesi neticesinde ondan istekleri artmakta ve/veya değişmektedir¹. Bu değişimleri doğru anlayıp uygulayabilmek kadar mümkün olan en erken sürede aksiyon alabilmek de önemlidir.

Hızın, ürün geliştirme ve çeşitlendirmenin bu denli önem arz ettiği süreçte firmaların üretim sahalarındaki tüm verilerinin hatasız, eksiksiz, manipülasyonsuz toplanabilir, online takip edilebilir ve istenilen formatta raporlanabilir olması hayatidir.

Elbette ki tüm bunlar kağıt ile, sahadaki görevlendirilecek birkaç personelle günümüzde yetersiz, eksik ve yavaş kalmaktadır ki saha tecrübelerimizden defaatle görülmüştür ki başarılı ve başarısız firmalar arasındaki fark işte tamda budur.

“İki dakikalık bir konuşma için 2 saat hazırlık yetmez iken, İki saatlik konuşma için 2 dakika fazladır bile “

Marka aidiyeti oluşturmanın kolay anlaşılabilir ancak zor uygulanabilir gereksinimleri vardır.

Söyleyecek sözün çok fazla ama sürenin kısıtlı olduğu her mecrada tüm endüstri kolları o iki dakikalık sunumlarına çok iyi hazırlanmalıdır.

Haliyle buradaki sunumdan kastım örneğin; bir otomobil üreticisine yedek parça üreten yan sanayicinin yapabileceği hata sayısının az olduğunun farkında olması, rakiplerinin her geçen gün arttığı ve mevcut pazar payının sürekli tehdit altında olduğudur.

Söylenecek sözü ( Industrial Big Data )³ doğru derleyip toplamak (DCAS), izlenebilirliğini sağlamak(Traceability), Gerçek zamanlı takip edebilmek (Online Monitoring) , filtreleyerek istenilen kısmına ulaşabilip (Raporlama) en etkin şekilde söylemenizi sağlayacak sistem MES (Manufacturing Execution Systems) ‘tir.