E-Dönüşüm Nedir?

Erkan Gözen (Yazar) 01 Nisan 2024

Basit bir anlatım ile E-Dönüşüm ; Firmanın mali işlemlerinin dijital ortamda gönderimi ve saklanmasıdır. Evrak teslimi ve tebliğinde hız sağlar, evrak basımını ortadan kaldırarak, israfı önler.

E-Fatura : Mali ve hukuki olarak, fatura işlemlerinin herhangi bir fiziksel basım olmadan, dijital ortamda gönderimi ve kabulüdür. Dijital ortamda gönderimi yapılan bir fatura, kağıt faturanın tesliminde yaşanan süre kaybı, basım, teslimat ve kağıt masraflarını sıfırlar. Dijital ortamda faturanın iletimi anında gerçekleşir. Satış işleminin yanında, alım işlemlerinde de E-Fatura kullanımı ile tasarruf sağlanır.
E-Arşiv : Tüm faturalarınızın, E-Fatura sistemine kayıtlı olmayan müşterilerinize dijital ortamda (E-Posta olarak) teslimatınızı gerçekleştirir.
E-Defter : Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması gereken resmi defterlerin, kağıt üzerine basımlarında harcanan basım süresi, yazıcı kartuş ve kağıt maliyetleri düşünüldüğünde, birkaç dakika içerisinde hiçbir basım olmadan dijital ortamda Gelir İdaresi Birliği’ne iletimi sağlanan bu yöntem her açıdan firmanıza avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kağıt üzerine basımı yapılan defterlerin saklanılması zorunluluğundan kaynaklı dosyalama harcamaları ve dosyalamalara harcanan zaman ile yer kaybını önler.
E-İrsaliye : Ürün sevkiyatlarında, taşınan ürün ile iletilen kağıt irsaliyenin, dijital ortamda gönderimi sağlanır ve herhangi bir denetlemede dijital ortamdan erişim kolaylıkla sağlanır.
E-Mutabakat : BA-BS ve cari mutabakatların, kağıda basılı olarak ya da faks ile gönderiminin önüne geçilerek, ERP sisteminde kayıtlı cariye ait ilgili kişilere mutabakatın dijital ortamda onaylanabilir ya da sebebi belirtilerek red edilebilir halde iletimi sağlanır, böylelikle kağıt basımının önüne geçilerek kargo/faks masrafları sıfıra indirilir.
ERP sisteminizin E-Dönüşüme hazır olduğundan emin olunuz. VUK’na göre zorunlu mükellefiyet olmanız durumunda ya da gönüllülük esası ile, E-Dönüşüm’e siz de entegre olun.